Første møte i Telemark Næringskollegiet er gjennomført!

Gruppebilde av deltagerne i første møte i Telemark Næringskollegiet
Fornøyde deltagere  i Telemark Næringskollegiet Foto: Ukjent fotograf fra Bø hotell

Av:

Kristin Løkslid Berg

Publisert:

01.02.2024

Oppdatert:

07.02.2024 kl.11:15

Behovet for grønn omstilling og bærekraftig utvikling gir kommunene nye problemstillinger. Da er det nyttig å møte kolleger i nabokommunen for å utveksle erfaringer.

Fylkeskommunen ved seksjon for klima, næring og innovasjon inviterte næringssjefene og virkemiddelapparatet i Telemark til en første samling i Telemark Næringskollegiet torsdag 25. januar i Bø. I alt 15 av 17 kommuner var representert sammen med Innovasjon Norge, Siva, Telemark Utviklingsfond og Norsk Forskningsråd.

God stemning

Det er vi godt fornøyd med, sier seksjonsleder Bård Sæthre og som også kunne fortelle om god stemning og optimisme blant deltakerne.

Formålet med dette første møtet vårt var å bli kjent med hverandre samt sette rammene for god samhandling i videreutviklingen av Telemark.

Hva er Telemark Næringskollegiet?

Kollegiet vil være en arena hvor næringssjefene i fylket, fylkeskommunen og øvrige virkemiddelaktører møtes for å få til en samhandling for grønn omstilling og bærekraftig utvikling som vil bidra til et enda mer attraktivt Telemark.  Dette skal sikre og skape nye arbeidsplasser i fylket vårt.