Har kontroll etter mindre jordskred på Kaste-Stoadalen

Eidselva synlig i bildets fremkant, anleggsområdet til ny vei i bakgrunnen. Skredløp og siltgardin vises i midten av bildet.
Foto: Olav Heggenes

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

26.02.2024

Oppdatert:

26.02.2024 kl.18:03

De store nedbørsmengdene i forrige uke førte fredag til at det gikk et jordskred inne i anleggsområdet på fylkesveg 359 Kaste-Stoadalen.

Hverken personer eller maskiner ble skadd som følge av skredet. Massene raste fra anleggsområdet og ned mot Eidselva. Kun mindre mengder nådde elva. Mesteparten av massene som nådde elva ble stoppet av siltgardinen på stedet, som er der nettopp for å hindre utslipp. 

Massene som raste ut var oppfylte masser, og skredet gikk derfor uavhengig av grunnforholdene på stedet.

Geotekniker var på befaring i området lørdag, både for å vurdere ytterligere skredfare, og hva slags tiltak som skal gjøres videre. 

Overvåkes kontinuerlig

Det er kontinuerlig vannovervåkning i elva, både på oversiden og nedsiden av anleggsområdet. Disse målingene viser at det var mye partikler i elva på fredag, som følge av de store nedbørsmengdene. Dette var uavhengig av raset, og skjer naturlig ved mye nedbør. Målingene fra i dag viser at tilstanden er helt normalisert igjen. Statsforvalteren ble varslet om utslippet like etter hendelsen.  

Fylkeskommunen er fornøyd med entreprenørens håndtering av saken, både umiddelbart etter skredet og i etterkant.