Hvordan er det å vokse opp i Telemark?

Seks ungdommer i et bibliotek. En globus står på et bord.
Foto: Max Emanuelson/Telemark fylkeskommune

Av:

Kjersti Nordgård Aase/Anne Lisbeth Odinsen

Publisert:

20.02.2024

Oppdatert:

12.07.2024 kl.11:33

Det får vi svar på gjennom Ungdata-undersøkelsen som starter i uke 9. I Telemark blir over 15 000 elever på ungdomsskoler og videregående skoler invitert til å delta.

Ungdata-undersøkelsen gir viktig kunnskap om hvordan det er å være barn og ungdom i Telemark, og hvordan dette har endret seg over tid. Både kommunene og fylkeskommunen bruker resultatene fra undersøkelsen til å gjøre Telemark til et enda bedre sted å vokse opp. 

En undersøkelse for både barn og ungdom

I tillegg får 5.-7.-klassinger i 10 kommuner tilbud om å delta i undersøkelsen Ungdata Junior. Undersøkelsen foregår digitalt i perioden fra 26. februar til 24. mars på skolen, i skoletiden. 

De som svarer på undersøkelsen får spørsmål om foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. Ungdata-undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år, sist i 2021. Det er fjerde gang elever i Telemark svarer på Ungdata-undersøkelsen, og vi kan nå følge utviklingen fra 2015 til i dag. 

Unike data om helse og trivsel til elevene

Stig Kolbjørnsen er leder for hovedutvalg for utdanning, folkehelse og tannhelse i Telemark. Han synes det er flott at alle kommunene i fylket har takket ja til å delta og håper så mange elever som mulig vil svare på undersøkelsen og fortelle om hvordan de har det. 

- Det er særlig interessant å se hvordan ungdom i fylket har det etter to år med pandemi, sier Kolbjørnsen. Undersøkelsen gir blant annet svar på hvor mange som føler seg ensomme, om trivsel, søvn, og om livskvalitet og psykisk helse. Dette er unik kunnskap som ikke er lett tilgjengelig på andre måter, sier Kolbjørnsen.

Et tverrfaglig samarbeid

Fylkeskommunen og KORUS sør presenterer de første resultatene fra undersøkelsen i slutten av mai. 

Forskningsinstituttet NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KORUS) har det faglige ansvaret for undersøkelsen, mens kommunene og fylkeskommunen står for den praktiske gjennomføringen i samarbeid med skolene. 

I både Ungdata-undersøkelsen og Ungdata junior blir det benyttet kvalitetssikrede, standardiserte spørreskjemaer.  

Her kan du få mere info om undersøkelsen: www.ungdata.no 


Emneord:

Utdanning Ungdata