–Ingen grunn til å ta på seg partyskjorta

Portrett av fylkesordfører Sven Tore Løkslid, avbildet fra brysthøyde og opp, ser alvorlig rett i kamera.
Foto: Hanna Hekkelstrand

Av:

Hege Gulseth og Hanna Hekkelstrand

Publisert:

22.03.2024

Oppdatert:

12.07.2024 kl.11:33

Nasjonal transportplan gir noen oppløftene signaler, men ingen store løft for Telemark. – Dette er ikke noe å ta på seg partyskjorta for, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

Nasjonal transportplan ble lagt frem klokka 12 i dag, og skal gjelde fra 2025 til 2036. 

Telemark fylkeskommune har spilt inn fire områder vi mener bør prioriteres i NTP. Et av dem er veiprosjektet Saggrenda- Elgsjø på E134, noe det nå blir foreslått å sette av penger til tidlig i planperioden.  

–Dette er vi veldig godt fornøyde med, sier Løkslid. 

Positivt med omtale av fylkesveg

Fylkesveiene i Telemark har et enormt etterslep når det gjelder vedlikehold og NTP foreslår å øke midlene for utbedring. 

– Dette utgjør fortsatt en dråpe i havet, men at fylkesvegene er omtalt i NTP er veldig bra. Dette gir jo grunnlag for at denne satsingen også blir fulgt opp i statsbudsjettet, sier Løkslid. 

Høye forventninger 

Belønningsmidlene til Grenland videreføres i NTP og det legges opp til en framtidig forhandling om byvekstavtale. 

–Vi gjør jobben på hjemmebane nå og målet er lokale vedtak i juni 2024. Det er bare Grenland som nå gjenstår av de 9 byområdene og som er klar med en ny bypakke. Vi forventer lik behandling som Tromsø, Nedre Glomma og Kristiansand. Det betyr at vi forventer invitasjon til forhandling om byvekstavtale etter stortingsvedtak i 2025.

–Underlig

–Jeg er forundra over at vi ikke ser spor av to tog i timen, når vi vet betydningen av jernbanen i det store bildet. Ambisjonen om dobbeltspor har vært en prioritering fra fylkeskommunen i mange år, og det vil være synd dersom den endelige NTPen ikke deler denne ambisjonen. 

–Nå blir forhandlingene i Stortinget og behandlingen i stortingskomiteen viktig. Vi melder oss på høringen umiddelbart, sier Løkslid.