Konkurrerer om Gassveien

Prosjektleder Lars Lund er glad for den store interessen for å bygge «Gassveien», Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen i Bamble kommune. Prosjektet har en totalramme på nesten 600 millioner kroner.
Prosjektleder Lars Lund er glad for den store interessen for å bygge «Gassveien», Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen i Bamble kommune. Prosjektet har en totalramme på nesten 600 millioner kroner. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Av:

Tor Arvid Austråt Gundersen

Publisert:

16.03.2023

Oppdatert:

08.01.2024 kl.13:17

Åtte entreprenører ønsket å være med i konkurransen om å bygge ny fylkesvei fra E18 på Rugtvedt, tre av dem er valgt for å konkurrere videre.

- Vi er svært godt fornøyd med at så mange entreprenører har vist interesse for konkurransen så langt, sier prosjektleder Lars Lund i Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Totalrammen for prosjektet er 598 millioner kroner.
Alle åtte entreprenørselskapene har vært med i konkurransen om å bli forhåndskvalifisert til å delta i den endelige konkurransen om å gjennomføre prosjektet.  Entreprisen er en totalentreprise hvor selskapet som blir tildelt kontrakten skal lage byggetegninger i 3D-modell (prosjektering) før byggingen kan starte.  Prosjektet som skal bygges i Bamble, er krevende og konkurransen om å bli prekvalifisert har vært omfattende.

Stor interesse


Entreprenørselskapene som meldte sin interesse for kvalifiseringen var disse åtte:
• Bertelsen & Garpestad AS 
• Gjermundshaug Anlegg AS
• Hæhre Entreprenør AS
• Hovden Hytteservice AS
• Marthinsen & Duvholt AS
• Peab Anlegg AS
• Risa AS
• TT Anlegg AS

Åtte blir tre


Alle åtte har nå blitt vurdert og tre av dem er valgt ut til å være med videre.  Disse tre vil nå i neste runde utarbeide tilbud for prosjektering og bygging av hele prosjektet.  Disse tre entreprenørene er:
• Hæhre Entreprenør AS
• Marthinsen & Duvholt AS
• Peab Anlegg AS

- Fylkeskommunen ser nå fram til å komme i gang med neste steg i anskaffelsen og kontraktsignering med en av disse aktørene, fortsetter prosjektleder Lund.
Planen er at kontrakt skal signeres seint i høst, slik at den utvalgte entreprenøren kan komme i gang med prosjektering og bygging vinteren 2023/2024.

Åpner våren 2026

 Framdriften skal da være slik videre at trafikken kan settes på veien i løpet av våren 2026.


Finansieringen av prosjektet er basert på bompenger i tillegg til fylkeskommunale midler, midler fra Bamble kommune og Nye veier. Prosjektet består av å prosjektere og bygge fire kilometer med fylkesveg fra E18 på Rugtvedt til Surtebogen i Bamble kommune. Det skal bygges flere konstruksjoner og entreprenøren må regne med å utføre geotekniske tiltak. Det skal i samme jobb legges ny hovedvannledning for Bamble kommune på strekningen. Reguleringsplanen ble vedtatt november 2020.