Konstituering av fylkesting for Telemark

Stort bygg med en plen foran og en gul buss som passerer. Foto.
Fylkeshuset i Skien. Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Anne Lisbeth Odinsen

Publisert:

16.10.2023

Oppdatert:

12.07.2024 kl.11:33

18. oktober konstitueres fylkestinget for nye Telemark fylkeskommune. De 41 valgte medlemmene av fylkestinget for Telemark møtes for første gang for blant annet å velge hvem som skal være fylkesordfører de neste fire årene.

Det er sittende fylkesordfører Terje Riis-Johansen i Vestfold og Telemark fylkeskommune som har kalt inn de nye medlemmene av fylkestinget til det konstituerende møtet. Det er praksis at sittende fylkesordfører kaller inn når et nytt fylkesting skal ta over etter et valg. I år vil det være noe annerledes, da det kalles inn til to nye fylkesting som skal overta for det nåværende fylkestinget for Vestfold og Telemark. Telemark fylkesting er først ut med sin konstituering 18. oktober. Vestfold skal konstituere sitt fylkesting 24. oktober.  

 - Dette blir en historisk dag, da fylkestinget for det gjenoppståtte fylket Telemark møtes for første gang. Jeg er sikker på at dette fylkestinget vil gjøre en utmerket jobb for Telemark fylke, og at alle representantene vil gjøre sitt beste for Telemarks innbyggere, sier fylkesordfører for Vestfold og Telemark fylkeskommune, Terje Riis-Johansen. 

Møteinnkallingsdokumentene for konstitueringen er tilgjengelig i møtekalenderen 

Hva skjer under konstitueringen av fylkestinget? 

Under konstitueringen blir valget til fylkestinget i Telemark formelt godkjent. Totalt er det 41 fylkestingsrepresentanter fra 10 ulike politiske partier for perioden 2023 – 2027. 

Kommuneloven stiller krav til hvilke saker som må behandles når et fylkesting samles for første gang. Det nye fylkestinget må blant annet velge medlemmer til underliggende folkevalgte organer. I Telemark vil det si at man skal velge medlemmer til fylkesutvalget, kontrollutvalget, valgnemnd, og fire hovedutvalg i tillegg til fylkesordfører og fylkesvaraordfører.  

Hvordan kan man følge møtet 

Konstitueringen av det nye fylkestinget vil bli strømmet, slik at man kan følge møtet over nettet. Publikum har også anledning til å være til stede under møtet. 

Du kan følge strømmingen av konstitueringen her 

Presse 

Pressen er velkommen til å delta under konstitueringen av fylkestinget for Telemark. 

Tid og sted 

Konstitueringen vil være på fylkeshuset i Skien i Torggata 18, møterom Vemork, og starter kl. 1200 onsdag 18. oktober.