Minister besøkte Telemark

Fylkesvaraordfører, Terje Riis-Johansen, fylkesordfører Sven Tore Løkslid og kommunal- og distriktsminister Erling Sander Foto: Telemark fylkeskommune

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

17.01.2024

Oppdatert:

17.01.2024 kl.09:40

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande besøkte Telemark fylkeskommune mandag ettermiddag. Statsråden ønsker å lære mer om Telemark fylkeskommune etter delingen fra Vestfold fylkeskommune.

Fylkesordfører er glad for at kommunal- og distriktsministeren tok turen innom Telemark.
–Det er veldig positivt at statsråden er så opptatt av Telemark og hvordan vi nå jobber med å bygge opp fylket etter delingen. Det er også viktig for meg at vi får innspill til det nyetablerte Telemark fra sentralt hold, sier Løkslid.

Diskuterte flere viktige tema

I møtet med politisk ledelse i Telemark fylkeskommune ble det tatt opp temaer som finansering av ferjedrift i Kragerø og Brevik, arbeidet med bystrategi og Bypakke Grenland og inntektssystemet for fylkeskommunen.

–Statsråden var veldig åpen for å høre våre innspill og hvordan vi jobber med dette. Også er det viktig for oss at vi har en slik mulighet til å gi våre innspill og fortelle om hvordan vi opplever finanseringen av fylkeskommunal sektor, forteller Løkslid.

Styrker tannhelsetjenesten med over 11 millioner kroner

Et annet tema som ble tatt opp er at Telemark fylkeskommune nå får en økt bevilgning på 11,6 millioner til tannbehandling av eldre. Tildelingen er en del av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV.

–Dette er midler som kommer godt med. Disse midlene skal inkludere oppsøkende og aktivt arbeid for å sikre at de eldre som har rett på tannbehandling også får det. Dette kommer til å styrke det tilbudet tannhelsetjenesten kan gi til de eldre og det er jeg glad for, sier Løkslid.

Besøkte Telemarkshuset

Besøket var på fylkeshuset i Skien som nå har blitt omdøpt til Telemarkshuset. Der møtte kommunal- og distriktsministeren fylkesordfører Sven Tore Løkslid og fylkesvaraordfører Terje Riis-Johansen til samtaler.

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid forteller at ministeren var fornøyd med oppdateringen fra Telemark og imponert over alt arbeidet som har blitt gjort i forbindelse med delingen av fylkene.