Ny generasjon vegbyggere

Lærling Emil Øverbø (20) poserer sammen med sin gravemaskin.
Lærling Emil Øverbø (20) er glad for lærelassen og valg av yrkesveg. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Av:

Tor Arvid Austråt Gundersen

Publisert:

29.05.2024

Oppdatert:

29.05.2024 kl.10:31

Veibyggingen i Telemark fylke fører til at en rekke unge blir introdusert for anleggsarbeidet. Bare på Ulefoss har åtte unge jobbet siden i fjor sommer.

- Vi har hatt fire ungdommer på utplassering fra Lunde videregående i tillegg til at vi har hatt fire lærlinger, forteller anleggesleder Yngve Breivegen i Hovden hytteservice AS (HH).

80 ansatte


I øyeblikket er fremdeles to av lærlingene på anlegget Fv. 359 Kaste-Stoadalen, mens to andre har flyttet over på andre anleggsplasser HH bygger.  Entreprenøren som tidligere blant annet bygde selve vegen gjennom E134 Mælefjelltunnelen og de nye parsellene av rv. 36 langs Seljordsvannet, har nå rundt 80 personer ansatt. Til sammen har entreprenøren ni lærlinger, fem av disse er i nabofylket vårt Agder.

Christian Rydland kjører dumper
Dette er skolebenken til Cristian Rydland (21), en dumper som fullastet veier rundt 75 tonn.


- Vi har jo en samfunnsplikt til å sørge for plasser til lærlinger, mener Breivegen.
To av lærlingene hos Hovden var utplassert før de fikk lærlingeplassene. Håpet for mange er at de også får jobbe for firmaet.  Gevinsten av å tilby lærlingeplasser og utplasseringer av elever er todelt. For det første får de unge til slutt fagbrev, men minst like viktig er at entreprenøren får tilgang på kvalifisert arbeidskraft.   
De to som er igjen på anlegget akkurat nå er Emil Øverbø (20) fra Åmotsdal og Christian Rydland(21) fra Nome.  Emil kjører gravemaskin og skal bli maskinfører, mens Christian er anleggsrørlegger, men skal bli maskinfører også. 

Elsker jobben!


Det tar tid å lære. Læretida er to år etter videregående opplæring i skole. 
- Jeg liker veldig godt jobben, den er variert, forteller Emil som kjører gravemaskin.  Både maskinen hans og dumperen som Christian kjører, er store maskiner. Veldig store. Og det er jo ikke akkurat veg der de kjører, det er jo nettopp det de skal være med og bygge.


- Det kan se ganske skummelt ut enkelte steder?
Ingen av de to er uenige i det, men de er enige at sikkerheten er svært viktig. De skal ikke ta sjanser.  Det er en av grunnene til at opplæringen krever mye trening.  Akkurat mens vi snakker med de to lærlingene bygger Emil en anleggsveg beregnet til skogsmaskinene som skal opp en bratt skrent.   Christian kjører stein den siste biten i Danmark i motsatt side av anlegget. Der hvor han kjører kan nemlig ikke vanlige lastebiler komme til. Da må det en stor og robust maskin med ekstra store hjul til.

 

Anleggsleder Yngve Breivegen sammen med to av sine lærlinger.
Lærlingene Emil Øverbø(20) og Cristian Rydland (21) er godt fornøyd med læreplassen hos anleggsleder Yngve Breivegen i Hovden hytteservice AS.

Godt samhold


- Hvordan er det å jobbe på anlegg kontra å gå på skolen?
- Det er selvsagt en stor overgang. Vi har jo tolv timers dager.
Det meste av dagen sitter de inne i maskinene, det kan se ensomt ut, men de hevder det ikke er det.  For selv om mye er styrt av både GPS og laser, krever det masse frihåndsarbeid.  I tillegg må alle på anlegget kommunisere med hverandre, slik at resultatet blir akkurat slik det skal.

I dag har også anlegget hatt besøk av rundt 25 nye elever fra Lunde vidergående skole, som har fått se anlegget Fv. 359 Kaste-Stoadalen på nært hold.