Startskudd for Inkluderingsdager i Telemark

Fem mennesker, to menn og tre kvinner, står ved siden av hverandre og smiler mot kamera. Foto.
Engasjerte representanter fra arbeidsgruppen. F.v.: Stig Roar Hansen, leder for kompetanse og inkluderings-enheten i Skien kommune (KIE). Lise Ripegutu, Rådgiver Flexid. Mette Øinæs Habberstad, SoCentral. Lailo Merganova, rådgiver i seksjon for kompetanse og integrering i fylkeskommunen. Gisle Lunde, leder av Der du bor. Foto: Kjersti Isachsen

Av:

Kjersti Isachsen

Publisert:

08.11.2023

Oppdatert:

08.11.2023 kl.11:51

I høst har Inkluderingsdager Telemark startet opp. Dette skal være en møteplass for alle som jobber for et inkluderende samfunn.

Inkluderingsdager etableres i første omgang i Grenland med mål om utvidelse til flere steder i nye Telemark fylke.

Gisle Lunde, fra organisasjonen Der du bor, er en av initiativtakerne til oppstarten av Inkluderingsdagene i Telemark. Han sier at målet med å etablere en slik arena er for å få til bedre samspill og samarbeid om inkludering, på tvers av sektorer.

- Det viktigste å oppnå med inkluderingsdagene er å styrke samarbeidet mellom ulike aktører for å få bedre effekt av det vi allerede gjør knyttet til inkludering og integrering. Vi ønsker at Telemark skal bli best på inkludering, sier Lunde.

Han legger til at organisasjonene som jobber med inkludering sammen skal klare å møte store utfordringer, sin for eksempel den store økningen av flyktninger fra Ukraina og andre land.

- Inkluderingsdagene gir mulighet for aktørene til å sette seg ned sammen, lære av hverandre, bygge nettverk, diskutere viktige samfunnsutfordringer og utvikle mulige felles prosjekter, sier han.

Inkluderingsdager for alle

Inkluderingsdagene er en arena for ideelle organisasjoner, akademia, næringsliv og offentlig sektor. Potensialet for å dele kunnskap og erfaringer om alt det spennende arbeidet som skjer i Grenland, og etter hvert i hele Telemark, er stort.

- En forutsetning for økt samarbeid er at vi kjenner til hverandre og hverandres arbeid. Inkluderingsdagene er for alle. Hvis du lurer på om du er velkommen, så er du det, fastslår Lunde.

Mottar støtte av fylkeskommunen

Inkluderingdager er et etablert konsept i Rogaland, Oslo, Østfold og Vestfold. Det er den sosiale entreprenøren SoCentral fra Oslo som har utarbeidet konseptet, og som bistår lokale initiativtakere i oppstartsfasen.

For Telemarks del er Inkluderingsdagene en utvidelse av Grenland inkluderingsforum. Nå skal dette arbeidet spisses og utvides til å inkludere flere. Målet er å få til møteplasser i hele fylket.

Etablering og utvikling av inkluderingsdagene i både Vestfold og Telemark, er to av prosjektene som fylkeskommunen støtter gjennom tilskuddsordningen for inkludering og redusert utenforskap (TIRU).

- Denne type nettverk, der det bygges relasjoner over tid og man får innsikt i hverandres arbeid, kan gi et godt grunnlag for å utvikle treffsikkert samarbeid og prosjekter, sier Marita Bruun fra TIRU-teamet i seksjon for kompetanse og integrering.

Hva skjer videre?

I starten av oktober gikk den første inkluderingsdagen av stabelen på kafeen Blackbird på Klosterøya i Skien. Fokuset var temaet ensomhet og hvilke grep som kan tas for å redusere dette. Temaet ble belyst fra ulike perspektiv og drøftet i grupper med engasjerte deltakere. Det er etablert en arbeidsgruppe der også fylkeskommunens rådgiver i seksjon for kompetanse og integrering Lailo Merganova deltar.

Neste Inkluderingsdag vil være mandag 27. november, på USN i Porsgrunn. Ta kontakt med gisle@derdubor.org hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker å få tilsendt invitasjon til neste samling.


Emneord:

Utdanning