Startskuddet har gått

I Stoadalen er hogsten i full gang.
I sommer hogges trærne for å gjøre plass til midlertidige anleggsveier og selve veilinjen. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Av:

Tor Arvid Austråt Gundersen

Publisert:

30.06.2023

Oppdatert:

08.01.2024 kl.13:12

De første trærne er hugget og prosjekteringen av 3D-modellene har kommet godt i gang. Fv. 359 Kaste-Stoadalen blir til.

Brakkeriggene til både oss og vår entreprenør Hovden hytteservice er på plass på Kaste, på motsatt side av rv. 36.  Her skal vår byggeledelse ha kontorer mens byggingen av veien holder på.
- Vi har hatt det første byggemøtet med entreprenøren i brakkene allerede, sier byggeleder Olav Heggenes i Vestfold og Telemark fylkeskommune.  Sammen med prosjektleder Anne Refsdal skal det daglige samarbeidet ha kontorbrakkene som utgangspunkt.

Hogstmaskin som hogger veilinja til Kaste-Stoadalen
Hogsten i veilinja vil pågå hele sommeren i 2023.

 

Største prosjekt

 Vegprosjektet er foreløpig det desidert største som fylkeskommunen har stått for etter overføringen av oppgavene fra Statens vegvesen i 2020.
Det aller første som er blitt gjort er å legge ut flere hundre meter med siltgardiner på hver side av Eidselva. Utgangspunktet er at ingenting skal slippe ut fra arbeidet via bekkene og ut i elva, men om likevel uhellet skulle være ute, så vil det bli stanset i disse store gardinene.

Byggeleder Olav Heggenes ro ut på Eidselva for å overvåke måleinstrumentene
Byggeleder Olav Heggenes og ytre miljørådgiver Lene Rougthvedt på Eidselva for å kontrollere måleapparatene som overvåker elvevannet. 

 

Overvåker elvevannet


- Vi har også måleapparater som logger kontinuerlig vannkvaliteten i elva.  Inne på kontorene kan både vi og entreprenøren lese direkte av målingene.  Loggerne måler først og fremst uklarheten i vannet, det vil si partikler av for eksempel leire og jord (turbiditet).  I tillegg leser de også pH-verdien, forklarer ytre miljørådgiver Lene Rougthvedt i fylkeskommunen.
Hogsten av veilinja har startet, inkludert hogst der hvor det skal gå anleggsveier for å komme fram til der den nye fylkesveien skal gå.  Terrenget det hogges i, er til dels utfordrende å ta seg fram i med de store hogstmaskinene. Ved normal hogst vil ofte greiner bli lagt ut der maskinene skal kjøre, det skal ikke gjøres når det hogges for veibygging. Her skal det ryddes for å gjøre terrenget tilgjengelig for anleggsmaskinene. Dermed blir det litt større utfordring å kjøre om grunnen er bløt.

 

Flere hundre meter med siltgardiner er lagt ut i elva.
Det aller første som er blitt gjort er å legge ut flere hundre meder med siltgardiner for å stanse eventuelle uønsket forurensning fra byggingen.

 

Komplisert arbeid


Veibygging er et komplisert puslespill som må legges i riktig rekkefølge. Derfor er det først i høst at gravemaskinene kan settes inn for å fjerne løsmasser der hvor veien skal gå. Det aller første som blir bygget er de midlertidige anleggsveiene slik at anleggsmaskinene kan ta seg fram.  Blant annet skal anleggsveiene sørge for at den over 100 tonn tunge peleriggen som skal utføre fundamenteringsarbeidene på brua, kommer seg trygt fram til Eidselvas bredder.
Fordi kontraktsformen er totalentreprise, er det entreprenøren selv som sørger for at det blir utarbeidet 3D-modell det kan bygges etter. Sentralt i dette arbeidet er de store konstruksjonene, det vil si den 255 meter lange brua som skal gå over Eidselva og miljøtunnelen under Skaravegen. I tillegg skal det bygges en kulvert ved krysset på Kaste.
Hele veien skal være ferdig slik at du kan kjøre på den ved juletider 2025.

Hogst i Stoadalen på Ulefoss for å gjøre klart til veibygging.
Veilinja er rensket for trær på Kaste. Brakkeriggene til entreprenør og fylkeskommunen er plassert på motsatt side av rv. 36.

 

Åpent informasjonsmøte


Den 30. august klokka 1800 legges det opp til at vi skal holde et informasjonsmøte som er åpent for alle som ønsker, i Storsalen på Samfunnshuset på Ulefoss. Her vil vi fortelle om den videre framdriften i byggingen.