Sven Tore Løkslid fikk ordførerkjedet for Telemark

Mann med fylkesordførerkjedet til Telemark som skal overrekkes til en annen mann
Sven Tore Løkslid får ordførerkjedet fra Terje Riis-Johansen Foto: Tom Holen

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

18.10.2023

Oppdatert:

12.07.2024 kl.11:33

På konstituerende fylkesting for Telemark fylkeskommune fikk Sven Tore Løkslid ordførerkjedet som viser at han er fylkesordfører for Telemark.

Løkslid fikk kjedet overrakt av Terje Riis-Johansen, fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Sven Tore Løkslid var den siste fylkesordføreren i gamle Telemark og blir nå den første fylkesordføreren i nye Telemark fylkeskommune. I perioden med Vestfold og Telemark fylkeskommune har han vært varaordfører. 

Løkslid ble valgt med 21 stemmer. Gunn Marit Helgesen fikk 17 stemmer. Industri- og næringspartiet stemte blankt.

Terje Riis-Johansen ble valgt til varaordfører i Telemark fylkeskommune. 

Lettrørt

Sven Tore Løkslid fortalte at han var lettrørt og at han hadde gledet seg til denne anledningen.

­­– Jeg håper jeg blir en fylkesordfører for hele fylkestinget og at vi skal få til mer sammen. Det er mitt håp. Telemark lykkes best hvis vi i fylkestinget jobber sammen om brede, gode forlik. Det er ikke alltid mulig, men jeg håper at vi først prøver å få det til, sa Løkslid.

Løkslid hadde tre temaer som han ville løfte som viktige satsinger i den kommende fylkestingsperioden. 

  • Arbeidskraft, kompetanse og utdanning
  • Næringsutvikling, infrastruktur og mer fornybar kraft
  • Kulturfylket Telemark

– Vi har store ambisjoner for Telemark. Fylkeskommunen er viktig for å få til utvikling i fylket vårt, sa Løkslid.

Valgte nye utvalg

På det historiske møtet i fylkestinget møttes de 41 valgte medlemmene av fylkestinget for Telemark for første gang.

I tillegg til at Løkslid fikk ordførerkjedet om halsen ble 13 av representantene valgt til å sitte i fylkesutvalget. 

Et annerledes fylkesting

Det er praksis at sittende fylkesordfører kaller inn når et nytt fylkesting skal ta over etter et valg. I år er det noe annerledes, da det kalles inn til to nye fylkesting som skal overta for det nåværende fylkestinget for Vestfold og Telemark. Telemark fylkesting er først ut med sin konstituering 18. oktober. Vestfold skal konstituere sitt fylkesting 24. oktober.