Undertegnet samarbeidsavtale

To menn som signerer på to ark som ligger på et bord. Foto
Anders Anundsen, direktør i Nav Vestfold og Telemark, og Ketil Reed Aasgaard, fylkesdirektør i Telemark fylkeskommune, signerer samarbeidsavtale. Foto: Liv-Marthe Myhre/Nav Vestfold og Telemark

Av:

Tom Holen/Anne Lisbeth Odinsen

Publisert:

08.12.2023

Oppdatert:

08.12.2023 kl.13:58

Telemark fylkeskommune og Nav Vestfold og Telemark har undertegnet en samarbeidsavtale som skal bidra til å få flere inn i arbeid via opplæring.

Anders Anundsen, direktør i Nav Vestfold og Telemark, og Ketil Reed Aasgaard, fylkesdirektør i Telemark fylkeskommune, har denne uken signert en samarbeidsavtale. Avtalen skal videreutvikle og styrke samarbeidet om regionens utfordringer. 

- Målet med denne avtalen er å få til økt kvalitet og effektivitet ved samordning av kompetanse, ressurser og virkemidler. Bekjempelse av utenforskap er et prioritert område for oss, og jeg er opptatt av at vi må legge til rette for å finne gode løsninger på problemstillingene på dette området. Denne avtalen er derfor et viktig grep i det arbeidet, sier fylkesdirektør Ketil Reed Aasgaard. 

Målgruppen for samarbeidet er ungdom og voksne som står utenfor, eller står i fare for å falle utenfor, opplæring og arbeid. Avtalen skal bidra til effektiv samordning av partenes samlede virkemidler og målet er å redusere andelen i utenforskap og å få flere, spesielt de unge, inn i arbeid eller utdanning. 

- Det er flott at vi får underskrevet denne avtalen. Et godt samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen er til det beste for innbyggere. Å sikre god opplæring og kvalifisert arbeidskraft i framtida er et felles ansvar. Nå må vi fortsette samarbeidet og konkretisere våre felles tiltak, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark, Anders Anundsen.

Viktig avtale for å bekjempe utenforskap

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid var også til stede under signeringen. Han understreker at dette er en viktig avtale for å bekjempe utenforskap i regionen vår.

- Det er viktig at vi får samlet ressursene og har en felles innsats slik at flere kommer inn i arbeidslivet. Vi i fylkeskommunen skal bidra med de virkemidlene vi har, lover Løkslid. 

Signering alle - med avtale.jpg
F.v.: Fylkessjef Elisabeth Gylder Vingereid, fylkessjef Hanne Winberg, fylkesdirektør Ketil Reed Aasgaard, fylkesordfører Sven Tore Løkslid, avdelingsdirektør for samfunnspartner Tone Berge Hansen, avdelingsdirektør HR og Servicepartner Trine Utzig, Nav-direktør Anders Anundsen og avdelingsdirektør Arbeid og helse Marit Gogstad. 

Skal utarbeides underavtaler

Avtalen har følgende samarbeidsområder:

  • Unge med rett til opplæring
  • Videregående opplæring for voksne
  • Integrering
  • Karriereveiledning
  • Samarbeid med næringslivet
  • Folkehelse
  • Utviklingsperspektiv 

Avtalen sier noe om hvilke felt innen disse områdene partene skal samarbeide om. Den legger grunnlaget for et systematisert samarbeid om tiltak, tjenester og samarbeidsformer. Det vil etter hvert bli utarbeidet egne underavtaler om et felles tilbud til målgruppene.