Vedtok gratis ferje for fastboende

Ferja Kragerø midt i bildet på vei til å legge til ved ferjekai på høyre side

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

01.03.2024

Oppdatert:

12.07.2024 kl.11:33

Telemark fylkesting vedtok onsdag å innføre sommertakster på ferjene i Brevik og Kragerø, men beholde ordningen med gratis ferje for fastboende.

Et enstemmig vedtatt fellesforslag fastslår at de fastboende på øyene i skjærgården skal ha tilbud om gratis ferje, men at det innføres sommertakster for andre reisende gjennom sommersesongen. 

Bakgrunn for saken er statens initiativ til å gjøre fylkeveiferjer gratis, som oppstod i 2022. Målet med ordningen var å gjøre hverdagen rimeligere for fastboende på øyene i skjærgården, som er avhengige av båt eller ferje.

Telemark fylkeskommune har fått 10,2 millioner av staten til dette tiltaket i 2024. Det er om lag 14 millioner for lite til å kompensere for inntektsbortfallet. Fylkesdirektøren anbefalte derfor å innføre sommertakster for alle reisende i perioden fra 1. april til og med 31. august. 

Dette har ført til mye debatt, både blant øyboerne, i kommunene og i det politiske miljøet. 

 

God løsning

I forslaget som fylkestinget vedtok settes det ingen sluttdato for når sommertakstene skal opphøre, men dette skal styres etter hvor lang tid ferjeselskapene trenger for å kompensere for inntektsbortfallet.  

Vedtaket innebærer dermed også at takstene kan øke for andre reisende, for å klare å dekke inn inntektsbortfallet i løpet av sommersesongen.  

–Det har vært viktig for oss å opprettholde rutetilbudet på ferjene, og jeg mener at vi nå har kommet frem til et vedtak som kommer øyboerne i fylket vårt til gode, sier leder i Hovedutvalg for samferdsel, Anne Nora Oma Dale.