Vil innføre sommertakst for å unngå dårligere rutetilbud

Dame sitter bak bord og snakker inn i mikrofon
Anne Nora Oma Dahle leder Hovedutvalg for samferdsel Foto: Hanna Hekkelstrand

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

07.02.2024

Oppdatert:

12.07.2024 kl.11:33

Hovedutvalg for samferdsel i Telemark fylkeskommune vedtok i dag å innstille på at det blir innført sommertakst på ferjerutene i Brevik og Kragerø kommende sesong.

Saken skal også behandles av Fylkesutvalget før den blir avgjort av Fylkestinget i slutten av måneden. 

Bakgrunn for saken er statens initiativ til å gjøre fylkeveiferjer gratis, som oppstod i 2022. Målet med ordningen var å gjøre hverdagen rimeligere for fastboende på øyene i skjærgården, som er avhengige av båt eller ferje.

Telemark fylkeskommune har fått 10,2 millioner av staten til dette tiltaket i 2024. Det er om lag 14 millioner for lite til å kompensere for inntektsbortfallet. 

 

Frykter dårligere tilbud

For å forhindre en reduksjon i rutetilbudet foreslår derfor fylkesdirektør å innføre sommertakst fra 1. april til og med 31. august. Resten av året vil ferjene være gratis. 

–Om sommeren er det i stor grad turisme og fritidsreiser som driver etterspørselen på ferjene. Om vinteren er tilbudet overdimensjonert, noe man kan forsvare med bakgrunn i sommertrafikken. Konsekvensen av underfinansiering kan dermed bli at vi må kutte i tilbudet, noe vi absolutt ikke ønsker, sier leder i Hovedutvalg for samferdsel, Anne Nora Oma Dale. 

Etter at ordningen ble innført har trafikken på ferjene økt betraktelig. På sambandet mellom Brevik og Sandøya har eksempelvis trafikken økt med 170%. Dette har blant annet ført til mer bilkjøring på øyene og sprengt kapasitet på enkelte avganger. 

Ønsker å prioritere de fastboende

I forslaget fra fylkesdirektør er det belyst hvorvidt det kan la seg gjøre å få til en ordning som sikrer at de fastboende prioriteres, og får gratis ferje hele året. Dette har fylkesdirektør vurdert at det er vanskelig å få til for årets sesong, men at det vil bli vurdert på nytt i 2025.

–Vi skal bruke det kommende året godt for å finne løsninger som både fungerer godt for de fastboende og løser de praktiske utfordringene som har kommet til syne, sier Oma Dale. 

Under behandlingen av saken i hovedutvalget fremmet opposisjonen forslag om gratis ferje for fastboende gjennom Farte-appen eller Farte-kortet. Dette vil administrasjonen orientere om når saken skal behandles i Fylkesutvalget. 


Emneord:

Samferdsel