Elbilandelen i Vestfold og Telemark øker


Publisert:

12.08.2022

Oppdatert:

19.03.2024 kl.11:53

Visste du at det finnes nærmere 31 000 elbiler i Vestfold og Telemark? I 2021 hadde 74 % av alle nyregistrerte personbiler i fylket elektrisk motor, mot 64 % i landet som helhet.

Elbil er i vinden

De siste årene har det vært en høy vekst i elbilbestanden. I Vestfold og Telemark økte andelen elbiler med 40 % fra 2020 til 2021, og utgjorde da 13 % av alle registrerte personbiler i fylket vårt (fig. 1). I landet som helhet var tilsvarende tall 16 %.  Kilde: SSB, tabell 11823  

Figur 1. Andel personbiler etter drivstofftype i Vestfold og Telemark, 2021. Kilde: SSB, tabell 11823.

For bare få år siden var det de store byene som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger som stod for de største andelene nyregistrerte personbiler med elektrisk motor. Nå kan det se om ut som at trenden er i ferd med å snu, da en større andel av elbilene blir kjøpt utenfor de store byene. Dette skyldes blant annet at nye elbiler har økt rekkevidde, og at ladeinfrastrukturen har blitt bedre, med flere ladepunkter også i distriktene.

Flest elbiler i Porsgrunn

I Vestfold og Telemark er det Porsgrunn som har den høyeste andelen elbil med 16,5 %, tett etterfulgt av Tønsberg og Færder med henholdsvis 15,8 og 15,7 % (fig. 2). Selv om det er høyest andel elbiler i de største kommunene, har alle kommunene i fylket hatt en økning i andelen elbiler fra 2020 til 2021.

Figur 2. Andel registrerte elbiler (personbil) per kommune i Vestfold og Telemark, 2021. Kilde: SSB, tabell 11823.

Tesla på topp

I Vestfold og Telemark var Tesla det mest populære bilmerket i 2021. Andre populære merker i fylket var Volkswagen og Audi. Kilde: Elbil.no  På landsbasis er det så langt i 2022 (juli) solgt flest Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 og Skoda Enyaq i Norge (fig. 3). Kilde: OFV.no

Figur 3. De mest solgte bilmerkene i Norge så langt i 2022 (juli). Kilde: OFVs registreringsstatistikk.

El er fremtiden

Ikke overraskende har antall diesel- og bensinbiler gått ned de siste årene (fig. 4). I 2021 var det 233 888 personbiler i Vestfold og Telemark. Mens andelen elbiler steg med 40 % fra året før, sank andelen bensin- og dieselbiler med henholdsvis 4,5 % og 2,9 %. Hybridbiler blir også mer populært, og fra 2020 til 2021 steg andelen ladbare og ikke-ladbare bensin-hybrid-biler med henholdsvis 33,5 % og 12 %. Kilde: SSB, tabell 11823  

Figur 4. Antall personbiler i Vestfold og Telemark, fordelt etter drivstofftype. Kilde: SSB, tabell 11823.

Av alle nyregistrerte personbiler i fylket i 2021 hadde 74 % elektrisk motor. Kilde: SSB, tabell 12906. Noe av forklaringen bak den økte elbil-andelen er at Norge har satset sterkt på grønn omstilling, og dermed elbil. Målet er at fra 2025 skal alle nye biler som selges være utslippsfrie (inkludert varebiler og leasing-biler). Det er derfor innført en rekke insentiver for at folk skal velge et grønnere framkomstmiddel. Lenge har det vært økonomisk gunstig å kjøpe elbil, blant annet på grunn av momsfritak, reduserte bompengeavgifter, reduserte parkeringsavgifter og tilgang til å kjøre i kollektivfelt. Kilde: Regjeringen.no

 

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@telemarkfylke.no

98083312


Emneord: