Kviteseid

Befolkning: 2458 per 1.1.2024

Byer/steder: Kviteseid (administrasjonssenter), Vrådal og Morgedal

Landareal: 623 km2 

Totalareal: 708 km2 

Kommunens nettsider: www.kviteseid.kommune.no

Befolkning

Kviteseid har i perioden fra 2019 – 2023 hatt en folkevekst på 1,0 % eller 24 personer. Kommunen har over mange år hatt fødselsunderskudd, mens netto innenlands innflytting og nettoinnvandring har variert fra år til år. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588
Kviteseid har sammen med Hjartdal og Siljan den laveste andelen innvandrere i regionen: 8 % av befolkningen. Det er flest innvandrere fra Tyskland, Polen og Litauen. Kilde: IMDi.no.

Alderssammensetningen i befolkningen vil endre seg mye i løpet av årene som kommer. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall personer over 80 år i Kviteseid mer enn fordobles fra 172 personer i 2023 til 372 personer i 2050. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2022 hadde Kviteseid 1060 arbeidsplasser. 63 % av disse var i privat sektor, mens 37 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. 57 % av sysselsatte bosatt i kommunen jobber også i Kviteseid. 11 % pendler til nabokommunen Seljord, 5 % til Tokke og 4 % til Oslo. Kilde: SSB, tabell 03321.

Kviteseid sentrum har blitt kalt Kviteseidbyen siden 1890-tallet. Det var åpningen av Telemarkskanalen, med sterkt økende trafikk av folk og gods langs vassdraget, som gjorde at det vesle tettstedet med bypreg vokste frem. Kviteseid har et variert arbeidsmarked fra blant annet mindre trevarefabrikker til større verksteder/anleggsfirma, hoteller og videregående skole. Telemark Næringshage er en viktig aktør i regionen, som driver med kompetansemegling for økt bruk av FoU-aktivitet i næringslivet. Reiseliv, bygg og anlegg, gründerskap, rekruttering og digitalisering er deres største fagfelt.  

Jord- og skogbruk er også viktig for kommunen (utgjør 6 % av arbeidsplassene i Kviteseid). Flest arbeidsplasser finner man imidlertid innen bygg- og anleggsvirksomhet (21 % av arbeidsplassene) og helse- og sosialtjenester (22 % av arbeidsplassene). Kilde: SSB, tabell 13470.

Opplæring

Kommunen har to grunnskoler med til sammen 229 elever. Kilde: Udir.no. Det er ingen offentlige videregående skoler i kommunen, men den kristne privatdrevne videregående skolen, Kvitsund gymnas, ligger i Kviteseid. Skolen har 126 elever (skoleåret 2022/2023) fra hele landet, og de fleste bor på skolens internat. Kilde: Udir.no. Blant ungdom bosatt i Kviteseid går de fleste på Vest-Telemark vidaregåande skule.

Folkehelse

Menn og kvinner i Kviteseid lever i snitt til de er henholdsvis 79,3 og 84,3 år. Sammenlignet med fylkesgjennomsnittet, er dette lavere for menn, men høyere for kvinner på henholdsvis 79,5 og 83,4 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank.no. Kommunen scorer relativt gjennomsnittlig på en del folkehelseindikatorer, men har lav andel personer med vedvarende lavinntekt. Kilde: FHI.no.  I likhet med mange andre kommuner i fylket har Kviteseid utfordringer knyttet til psykisk helse. I Ungdataundersøkelsen fra 2021 oppga 18 % av ungdomsskoleelevene at de hadde mange psykiske plager. Kilde: Ungdata.no. Kviteseid er den kommunen i fylket med den laveste andelen barn under 18 år som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt: 5,0 % mot fylkesgjennomsnittet på 12,8 %. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank.

Samferdsel

E134 krysser Kviteseid. Rv. 41 fra Kristiansand går like utenfor administrasjonssenteret og møter E134 på Brunkeberg. Det er ellers 107 km fylkesvei og 52 km kommunal vei i Kviteseid. Kilde: SSB, tabell 11845.

I sommerhalvåret går det båtrute i Telemarkskanalen mellom Skien og Dalen med blant annet stopp på Kviteseid brygge

Natur og miljø

Reiselivet er viktig for Kviteseid. Kviteseidbyen er en flott sommerdestinasjon med brygge, park, båtplasser og anløp av kanalbåtene Victoria og Henrik Ibsen, som trafikkerer Telemarkskanalen. Vrådal er en helårs reiselivsdestinasjon som er spesielt kjent for flott natur og turterreng. I tillegg til mange skianlegg, merkede turstier og skiløyper har Vrådal et flott øylandskap der vannene Nisser og Vråvatn legger til rette for fisking, bading, padling og båtbruk. Vrådals store stolthet, veteranbåten M/S Fram, seiler charter på Nisser og Vråvatn der en blir sluset gjennom Nord-Europas høyestliggende slusesystem. Straand hotel i Vrådal, med 125 rom, har historie tilbake til 1864 da Kari og Olav Straand startet skysstasjon. Hotellet er en del av de historiske hoteller. I Vrådal ligger også mange av kommunens 1247 fritidsboliger. Kilde: SSB, tabell 05467.

Kultur og fritid

Morgedal er kjent som den moderne skisportens vogge. Sondre Norheim ble født her i 1825, og utviklet hælbinding og innsvingte ski, noe som fikk stor betydning for bruken av ski. I ettertid har han blitt kalt den moderne skisportens far. Norsk Skieventyr, som er en del av Vest-Telemark museum, formidler historien til Sondre Norheim og lokal/nasjonal/internasjonal skihistorie.

Kviteseid bygdetun fra 1907 ligger ca. 5 km fra Kviteseidbyen, og er et av de eldste museene i landet. Samlingen, som er en del av Vest-Telemark museum, omfatter 12 ulike bygninger som er flyttet dit fra ulike gårder, blant annet Tveitloftet fra før svartedauden. Bygdetunet ligger rett ved Kviteseid gamle kirke som ble bygget rundt 1150, og er en av to steinkirker fra middelalderen i Vest-Telemark.

For å skape ny oppmerksomhet rundt det unike landskapet langs kanalen har Telemarkskanalen regionpark tatt initiativ til kunstprosjektet «Vannvegens fortellinger». Vertskommunene for prosjektet er Kviteseid, Tokke, Midt-Telemark, Nome, Notodden og Skien. Soria Moria på Dalen i Tokke åpnet i 2019, og TRE på Notodden stod ferdig i 2021.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@telemarkfylke.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 01.03.2023 kl.08:35