Folkehelsa i Telemark 2024

«Folkehelsa i Telemark 2024» er fylkets folkehelseoversikt. Kunnskapsgrunnlaget gir en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket vårt, samt peker på de største folkehelseutfordringene vi står overfor.

 

«Folkehelsa i Telemark 2024» er et kunnskapsgrunnlag innenfor folkehelse og fylkeskommunens oversiktsdokument etter folkehelseloven. 

Last ned "Folkehelsa i Telemark 2024"

Folkehelsearbeid handler om samfunnets samlede innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse og å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som påvirker helsa. Godt folkehelsearbeid er en svært viktig del av bærekraftig samfunnsutvikling. Folkehelsearbeid er tett knyttet opp til dimensjonen sosial bærekraft gjennom målsetting om å utjevne forskjeller og skape likeverdige og rettferdige muligheter for menneskelig vekst og utvikling i trygge omgivelser. Et målrettet og langsiktig folkehelsearbeid som understøtter sosial bærekraft, og dermed også de to andre bærekraftdimensjonene, må være kunnskapsbasert. Kunnskapen gir mulighet til å prioritere og finne gode og riktige løsninger og tiltak på regionalt og lokalt nivå.