Fritidsbebyggelse

Fjellhytte fra lufta.
Kunnskapsgrunnlaget "Fritidsbebyggelsen i Vestfold og Telemark" gir innsikt i de siste års utvikling av fritidsbebyggelsen, byggeaktivitet og arealer som i fremtiden er planlagt for fritidsbygg.

Kunnskapsgrunnlaget er produsert av analyseenheten Vestfold og Telemark+ sammen med seksjon for Samfunn og plan i fylkeskommunen.

Last ned kunnskapsgrunnlaget

hytter i VT_750x460.jpg

Vinje har flest fritidsboliger

Det finnes over 45 000 fritidsboliger i Vestfold og Telemark. Hvilke kommuner er det som har flest fritidsboliger og hvor ligger disse? Det er to spørsmål som det er mulig å få svar på i kunnskapsgrunnlaget. Vinje kommune har den største andel i fylket (12,2 %), mens Færder kommune har den høyeste tetthet av fritidsboliger.
Kunnskapsgrunnlaget viser også at fritidsbebyggelsen har økt i antall. I perioden 2011 til 2021 har antallet av fritidsboliger i gjennomsnitt økt med 403 hvert år.

Fritidsbebyggelsen blir mer og mer tettbygd

Mens fritidsbebyggelsen for femti år siden lå mer spredt, er det nå en utvikling mot mer tettbygd fritidsbebyggelse. 31% av eksisterende fritidsboliger i Vestfold og Telemark lå innenfor områder med mer enn 50 fritidbygg. 64% lå innenfor områder med mer enn fem fritidsbygg.

Det er størst andel kysthytter

I rapporten er hyttene kategorisert etter hvilket landskap de ligger. 40 % av alle hytter i fylket ligger i kystlandskapet, 28 % er fjellhytter mens resten er innlandshytter.

Rapporten presenterer også hvor mye areal kommunene har satt av til fritidsbebyggelse i gjeldende planer. 

Kjell-Tore Haustveit

Rådgiver GIS, kart og kartanalyser

kjell-tore.haustveit@telemarkfylke.no

951 80 420

Elizabeth Peckel Harjang

Rådgiver GIS, kart og kartanalyser

elizabeth.peckel@telemarkfylke.no

98093783