Kunnskapsgrunnlag til omstillingskommuner

Regional omstilling er en ekstraordinær innsats for kommuner eller regioner hvor mange arbeidsplasser går tapt. VT+ utarbeider kunnskapsgrunnlag til kommuner med omstillingsbehov.

Regional omstilling skal bidra til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, styrke robustheten og variasjonen i næringslivet samt øke utviklingsevnen hos næringsliv og kommuner.

Omstillingsarbeidet organiseres i fire faser, der første fase, avklaringsfasen, innebærer å  utarbeide en konsekvensanalyse for å dokumentere situasjonen for næringslivet og sysselsettingen i det aktuelle omstillingsområdet.

Resultatene fra konsekvensanalysen danner grunnlag for søknaden om omstillingsmidler for kommunen.

Fylkeskommunen har ansvar for avklaringsfasen, og VT+ utarbeider konsekvensanalyser for kommuner med omstillingsbehov.

Se konsekvensanalyse for Nissedal kommune

Les mer om omstillingsarbeidet hos Innovasjon Norge:

Om regional omstilling: / Regioner i omstilling

Ingressfoto: Dag G. Nordsveen

Kjersti Norgård Aase

Rådgiver statistikk og analyse

kjersti.aase@telemarkfylke.no

414 53 673

Erling Kielland Servoll

Rådgiver statistikk og analyse

erling.kielland.servoll@telemarkfylke.no

90826683