Statlige arbeidsplasser

Vestfold og Telemark har færre statlige arbeidsplasser enn gjennomsnittet av norske fylker. Det viser en rapport som VT+ har utarbeidet.

De siste årene har staten lagt vekt på at egne virksomheter skal legges utenfor hovedstadsområdet ved etablering eller omplassering. Kommuner og regioner konkurrerer om å være vert for virksomhetene. Rapporten «Statlige arbeidsplasser og blålystjenester i Vestfold og Telemark» viser at fylket har færre sysselsatte i statlig forvaltning enn gjennomsnittet av norske fylker.

Last ned rapporten

Sysselsatte i Vestfold og Telemark

Staten sysselsetter rundt 22 700 personer i Vestfold og Telemark. Statlige arbeidsplasser er robuste arbeidsplasser som ikke påvirkes av konjunkturer, og har gjerne høye krav til kompetanse. For en kommune er statlige arbeidsplasser oftest attraktive. Denne rapporten ser på utbredelsen av statlige arbeidsplasser i Vestfold og Telemark generelt, med vekt på "blålystjenestene" spesielt. Med blålystjenester menes foretak med en akuttfunksjon innen brannvern, ambulansetjeneste, politi og forsvar.

Statlig forvaltning etter nedslagsfelt

Rapporten tar først for seg statlig forvaltning etter hvorvidt de har et lokalt, regionalt etter nasjonalt nedslagsfelt. Statlige virksomheter med nasjonalt nedslagsfelt har en sentral funksjon i landets administrasjon. Eksempler i Vestfold og Telemark er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, HELFO og Bufetats administrasjonssenter.

Statlige selskaper

Rapporten ser også nærmere på den delen av statens virksomhet som er organisert som selskaper. Her skiller vi mellom selskaper som primært opererer i konkurranse med andre og opptrer som kommersielle aktører (f. eks. Kongsberg Gruppen, Equinor og Telenor), og selskaper som fungerer som redskaper for staten i sektorpolitikken (f. eks. Avinor). Dette skillet er vesentlig for hvordan staten utøver sitt eierskap, og for hva som er formålet med eierskapet.
 

Blålysregionen

Tidligere kartlegginger og utredninger i regionen, blant annet i samarbeid med kommuner og Fylkesmannen, har vist at Vestfold og Telemark har mange offentlige og private virksomheter knyttet til sikkerhet og beredskap på ulike måter. Denne rapporten beskriver utbredelsen av akuttfunksjoner i fylket og oppsummerer kartleggingene av fylkets sikkerhets- og beredskapssektor.

Del av et større arbeid

VT+ og seksjon for Næringsutvikling og entreprenørskap fikk sommeren 2020 utarbeidet en rapport om Næringsstrukturen i Vestfold og Telemark. Denne rapporten utgjør, sammen med "Statlige arbeidsplasser og blålystjenester i Vestfold og Telemark", et utgangspunkt for fylkeskommunens arbeid med å bygge et bredt og godt kunnskapsgrunnlag om verdiskaping i regionen.
 

Utforsk grunnlagsdata på en interaktiv nettside!

 

Erling Kielland Servoll
Rådgiver statistikk og analyse