Bredbåndsdekning

Et godt utbygd bredbåndsnett er viktig for innbyggere, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og et konkurransedyktig næringsliv.

Tilgang til bredbånd er en forutsetning for digital verdiskaping og deltakelse

Tilgang til et godt utbygd mobil- og bredbåndsnett er viktig, både for tjenestene innbyggerne trenger og for konkurransekraften til næringslivet.

Regjeringen har som mål at alle innbyggere i Norge skal ha bredbåndsdekning Bredbåndsdekning måles i prosent av de husstander eller virksomheter som har tilgang til kablet nett eller tilstrekkelig signalstyrke for oppkobling til en basestasjon. Tallene her gjelder for bredbånd med hastighet på 30 Mbit/s eller mer. .

I Telemark har 98,2 % av husstandene mulighet for å tilknytte seg til et bredbåndsnett. 93,7% av husstandene kan få et bredbånd med hastigheter på 100 Mbit/s eller mer, og 79,9 % kan velge blant to eller flere tilbydere.

Kartet i figur 1 viser at det er lavest bredbånsdekning i kommunene i Vest-Telemark; høyest bredbåndsdekning er det Grenland og Tinn og Notodden kommuner.

Figur 1. Bredbåndsdekning med minimum 100 Mbit/s i Telemark. Kilde: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Det er stor variasjon i hvilken type teknologi som tilbys rundt om i kommunene (fig. 2). Kobbernettet (DSL) vil bli avviklet, og det er dermed behov for videre utbygging basert på nyere teknologi. Framover vil utbygging av fast trådløst bredbånd gi økt dekning i områder uten dekning av fiber eller kabel-TV-nett.

Figur 2. Bredbåndsdekning i kommunene etter type og hastighet. Kilde: Ekomstatistikken 2022, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Det er ikke tilgjengelig statistikk over bredbånddekning for virksomheter for de nye fylkene fra 2024. I Vestfold og Telemark er det 91,1 % av virksomhetene som har tilgang til et bredbånd med hastighet på 100 Mbit/s eller mer. 87,3 % har tilgang til fibernett.

Det er fortsatt behov for å bygge ut mobilnettet

Flere av kommunene i fylket har ikke god nok dekning av mobilnett med 4G med mulighet for hastighet på 30 Mbit/s eller mer. I kommunene Drangedal, Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Seljord og Tokke kommuner er 4G-dekning med hastighet over 30 Mbit/s under 94 %.  For hastigheter på 100 Mbit/s og høyere er dekningen enda dårligere.

Utbyggingen av 5G har startet, først og fremst i byområdene. Som det går fram av figur 3 gjenstår gjenstår det mye før fylket har en god dekning.

Figur 3. Mobildekning i kommunene. Kilde: Ekomstatistikken 2022, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Nær 94 % av alle husholdningene i Telemark kan tilknytte seg til bredbånd med minimum 100 Mbit/s.