Utdanningsnivå

Det er færre høyt utdanna i Telemark enn i de fleste andre fylker. Utdanningsnivået i befolkningen viser den formelle kompetansen innbyggerne har fått dokumentert fra en utdanningsinstitusjon. Dette omfatter ikke all relevant kompetanse, men sier likevel mye om evne til omstilling og sammensetningen av arbeidsmarkedet.

Utdanningsnivået har økt, men er lavere enn i resten av landet

 

Utdanningsnivået Telemark har økt de siste 30 årene. Siden begynnelsen av 2000-tallet har andelen av personer over 16 år med universitetsutdanning (lang eller kort) økt fra 17 % til 29 % (fig. 1). Dette er likevel mindre enn i landet (utenom Oslo) hvor 34 % av befolkningen har universitetsutdannelse. Det lave utdanningsnivået i Telemark er med på å øke konkurransen om jobbene som krever lav formell kompetanse.

Figur 1. Utdanningsnivået i Telemark og kommunene etter kjønn. 1993 – 2022. Kilde: SSB, tabell 09429.

 

Midt-Telemark har den høyeste andelen høyt utdanna i Telemark, fulgt av Porsgrunn og Skien. Det er færrest universitetsutdanna i Drangedal og Hjartdal. Utdanningsnivået er høyere blant kvinner enn menn. Du kan undersøke utdanningsnivået for i hver kommune i figur 1.

Telemark har en høy andel med grunnskole som høyeste utdanning,  flere med videregående og færre med høyere utdanning (fig. 2) I figur 2 er grunnskole og uoppgitt utdanning slått sammen til en kategori. Det samme gjelder videregående skole og fagskole og kort og lang høgskole-/universitetsutdannelse. . Vi er blant de tre fylkene i landet med høyest andel av lavutdannede.

Figur 2. Utdanningsnivå Telemark og landet ellers. 2022. Kilde: SSB, tabell 09429.

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

I Telemark har 35 % av kvinner og 24 % av menn universitets- eller høyskoleutdanning.