Videregående opplæring - Sluttet

3,8 % av elevene på videregående skoler i Telemark sluttet i løpet av skoleåret 2021–22. Det er flere enn året før.
Tom skrivebok og penn

Flest elever slutter på yrkesfag

3,8 % av elevene ved offentlige videregående skoler i Telemark sluttet i løpet av skoleåret 2021–22. Det er betraktelig flere elever som slutter i løpet av året på yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn på studieforberedende utdanningsprogrammer. På yrkesfag slutter 6,0 % og på studieforberedende 2,2 % i løpet av året. Andelen som slutter er totalt høyest på vg1. Men på studieforberedende utdanningsprogrammer er den høyest på vg3. Dette skyldes at mange slutter på påbygging til generell studiekompetanse.

Figur 1. Andel elever på offentlige skoler i Telemark som sluttet i løpet av skoleåret 2021-22 fordelt på studieretning og trinn. Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Flere elever sluttet i 2021-22 enn året før

De tre siste skoleårene har vært preget av korona. Økt bruk av digital undervisning, manglende fraværsføring og avlyste eksamener kan ha spilt en rolle for hvor mange som sluttet.

Andelen elever som slutter i videregående opplæring i Telemark gikk ned de to første skoleårene i pandemien. I 2021—22 økte imidlertid andelen igjen og er tilbake på samme nivået som før korona.

Figur 2. Andel elever på offentlige skoler i Telemark som sluttet i løpet av skoleåret. Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Svært få slutter på studieforberedende utdanningsprogrammer

Kun én prosent av elevene på studiespesialisering, musikk, dans og drama og medier og kommunikasjon slutter i løpet av året. I motsatte ende av skalaen finner vi frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign og salg, service og reiseliv, der henholdsvis 13,9 og 13,0 % av elevene sluttet i 2021-22. Generelt er det færre som slutter i de studieforberedende utdanningsprogrammene enn i de yrkesfaglige. Det er imidlertid kun 2,6 % som slutter i elektro og datateknologi.

Figur 3. Andel elever på offentlige skoler i Telemark som sluttet i løpet av skoleåret 2021-22 fordelt på utdanningsprogram. Kilde: Utdanningsdirektoratet.

 

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Færre elever sluttet i videregående skole under koronapandemien

Kjappe fakta

Skoleåret 2021-22 sluttet 3,8 % av elevene på offentlige videregående skoler i Telemark.

Det er flere som slutter på yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn på studieforberedende.

Andelen som slutter er høyest på vg1.