Arkiv - budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2021-2024

Forslag til budsjett- og økonomiplan for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2021-2024

Vedlegg 1 - Økonomisk kunnskapsgrunnlag

Vedlegg 2 - Budsjett og økonomiplan for 2021 2024

Vedlegg 3 - Klimabudsjett

Vedlegg 4 - Beskrivelse av sektorer og utviklingsenheter

Fylkesrådmannens budsjettpresentasjon 3. november

Budsjett og økonomiplan 2020–2023

Vedtatt budsjett og økonomiplan for 2020-2023 

Forslag til budsjett- og økonomiplan for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2020-2023

Budsjett og økonomiplan 2019–2022

Vedtatt budsjett og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune 2019-2022

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Telemark fylkeskommune 2019–2022

Budsjett og økonomiplan 2018–2021

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune 2018–2021

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Telemark fylkeskommune 2018–2021

Budsjett og økonomiplan 2017–2020

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune 2018–2021

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Telemark fylkeskommune 2017–2020

Budsjett og økonomiplan 2016–2019

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune 2016–2019

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Telemark fylkeskommune 2016–2019

Budsjett og økonomiplan 2015–2018

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune 2015–2018

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Telemark fylkeskommune 2015–2018

Publisert:

14.05.2024

Oppdatert:

14.05.2024 kl.10:08