Har jeg stemmerett?

Hvis du er norsk statsborger, kan du stemme dersom du:

  • Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av valgåret
  • Er, eller har vært, registrert bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen  

Hvis du har bodd mer enn 10 år i utlandet, må du søke om å bli innført i manntallet når du stemmer. Les mer her.  

Hvis du er nordisk statsborger (svensk, dansk, finsk eller islandsk statsborger), kan du stemme dersom du:

  • Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av valgåret
  • Er, eller har vært, registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret

Hvis du er utenlandsk statsborger fra et land utenfor Norden, kan du stemme dersom du:

  • Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019
  • Har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Publisert: 01.11.2019 Oppdatert: 10.02.2021 kl.14:46