Stortingsvalget 2021

Valgdagen for storting- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september. I enkelte kommuner kan du også stemme søndag 12. september

Det er fremdeles de opprinnelig 19 fylkene som utgjør de 19 valgdistriktene, med justering for kommuner som er overført mellom fylkene/valgdistriktene.

Det betyr at Vestfold og Telemark fylkeskommune har to valgdistrikter, Vestfold og Telemark.

Totalt skal det velges 169 stortingsrepresentanter hvorav 13 representanter fra Vestfold og Telemark fordelt slik:

  • Vestfold 7
  • Telmark 6

Valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021

Fylkesvalgstyret godkjente i sitt møte 19. mai 38 listeforslag i de to valgdistriktene. Ett listeforslag i valgdistrikt Telemark ble avvist (forkastet) da det ikke oppfylte lovens krav.   

Godkjente listeforslag valgdistrikt Vestfold

Godkjente og forkastede listeforslag valgdistrikt Telemark

Her finner du Valgdirektoratets informasjonsbrosjyre for stortings- og sametingsvalget 2021

 

Publisert: 07.05.2020 Oppdatert: 12.09.2021 kl.22:55