Hva er Open space?

Som nevnt innledningsvis er vi avhengige av at kommuner, næringsliv, akademia og interesseorganisasjoner samarbeider for at vi skal løse våre regionale samfunnsutfordringer.

Partnerskapskonferansen må derfor i sin heldigitale konferanse sikre en demokratisk og involverende møtearena med mangfold og bredde i deltakelse og perspektiver.  

Open Space er en storgruppemetode som gir anledning til likeverdig deltakelse, og gir deltakerne selv ansvaret for å sette de riktige og viktige temaene på agendaen. Metoden gir en tydelig struktur som har som formål å skape trygghet, samt åpne rommet for engasjement, kreativitet og konkret handling. Metoden er utviklet av Harrison Owen i 1983.  

Hvordan gjennomføre en digital Open Space? 

Arrangementet blir gjennomført på plattformen Zoom med et tilleggsprogram for dokumentering. Deltakerne får anledning til å foreslå de samtaleemner de ønsker skal diskuteres i gruppeøktene, innenfor tema for Open Space: «Hvordan kan din organisasjon bidra til å bygge bærekraft – sosialt, økonomisk og miljømessig?». 

Dermed er deltakerne med på å sette agendaen for tiden som er avsatt. Gruppesamtalene som deltakerne foreslår, foregår i de ulike grupperommene. Deltakerne velger selv hvilke grupperom de går inn og ut av. På denne måten ivaretar plattformen grunnprinsippene i Open Space.  

Hva skjer med resultatet fra Open Space?  

Underveis i hver gruppe vil vi gjøre notater, disse sammenstilles i en arbeidsbok etter konferansen som vil bli tilgjengelig for alle deltakereDet overordnede partnerskapet og nettverkene i fylkeskommunen vil deretter ta dette arbeide videre med seg i sitt arbeid. Vi oppfordrer også til at hver deltaker fritt bruker ideene og innspillene som er i arbeidsboken i eget utviklingsarbeid/ prosjektsamarbeid 

Publisert:

24.03.2021

Oppdatert:

07.04.2021 kl.13:06