Program

Her programmet for Partnerskapskonferansen 2020, fredag 17. januar på Scandic Park hotell i Sandefjord.

Partnerskapskonferansen åpner torsdag 16. januar kl. 18 med mingling, velkomstord ved fylkesordfører Terje Riis-Johansen, underholdning og middag. 

Det faglige programmet starter på morgenen fredag 17. januar, og ser slik ut:

Kl. 08.30 - Velkommen v/ fylkesordfører Terje Riis-Johansen

Bolk 1: Sentrale utviklingstrekk

 • Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Mulighetenes region.
  - Trine Orten Groven, Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Verdiskaping og bærekraft. Forutsetninger og avhengighet fra et forskerperspektiv.
  - Gro Sandkjær Hanssen, OsloMet
 • Verdiskaping gjennom grønn omstilling. Praksisnært fra klyngebedrift.
  - Irene Vestby, Arena Industrial Green Tech
  - Jarann Wold Pettersen, Equinor
 • Verdiskaping gjennom bedre inkludering. Klart vi kan!
  - Camilla Bilstad, Vintage Baby
  - Anders Sandvik, Vinje kommune
 • Verdiskaping gjennom økt kompetanse. Er spørsmålet «mester» eller «master»?
  - Petter Aasen, USN
  - Jørgen Leegaard, NHO

Lunsjpause fra kl. 11.30 – 12.30

Bolk 2: Hvordan skal vi ha Partnerskapet?

 • Å investerer i Vestfold og Telemark gjennom regionalt samarbeid og partnerskap.
  Oppspill til dialog ved fylkesordfører rundt hva parternskapet bør være mest opptatt av.
 • Samferdselsdepartementet har tatt en ny og tydeligere rolle i arbeidet med nasjonal transportplan. Fylkesordføreren deler sine tanker om det nye NTP-landskapet og hvordan vi kan jobbe sammen for å lykkes med å sikre statlige investeringer til vår region.
 • Avrunding av partnerskapskonferansen, der fylkesrådmann Jan Sivert Jøsendal sier noen ord om hvordan innspillene blir fulgt opp videre.

Konferansen avsluttes kl. 14.00.

 

Last ned forhåndsomtalen av Partnerskapskonferansen 2020

 

Publisert: 08.01.2020 Oppdatert: 22.03.2021 kl.09:55