Innspill til nettverk og partnerskap i Telemark

Hvilke nettverk og partnerskap bør fylkeskommunen etablere og drifte i 2024? Og hvordan bør de innrettes med hensyn til formål, deltagelse og formål?

Nye Telemark fylkeskommune inviterer samfunnsaktører i fylke til å gi innspill.

Fra 1. januar 2024 skal vi være etablerte og operative. Forberedelsene har allrede pågått i lang tid, og etter valget av nytt fylkesting vil det bli fattet en rekke viktige avgjørelser.

Hvordan skal Telemark fylkekommune samhandle?

Dette gjelder blant annet hvordan den nye fylkeskommunen skal kommunisere og samhandle med omverden. Hvordan denne samhandlingen skal legges opp er likevel ikke opp til fylkeskommune alene.

Det må utvikles i forståelse med alle rammet parter. Fortsatt vil fylkeskommunen delta på etablerte møteplasser som for eksempel regionrådene i Telemark. Dette er viktige arenaer for samhandlingen fra fylkeskommunen med kommunene, og de kan bli enda viktigere fremover.

Har du innspill til Telemark fylkeskommune?

I forbindelse med arbeidet har vi sendt ut denne forespørselen til noen av de viktigste samarbeidspartnerne til fylkeskommunen, hvor vi ønsker innspill til: 

  • Hvilket nettverk og partnerskap den nye fylkeskommunen selv bør etablere og drifte fra 2024
  • Hvordan disse nettverkene bør innrettes med hensyn på formål, deltagelse og arbeidsform.

Vi fikk også gjentatte innspill til dette temaet på innspillkonferansen i Bø 30. mai 2023 og disse blir lagt til grunn i de videre saksforberedelsene.

Innspillene sendes til Tom Omnes Lia innen 27.12.2023.

Publisert:

24.11.2023

Oppdatert:

19.12.2023 kl.10:38

Tom Omnes Lia
Rådgiver

Kunnskap om Telemark

He finner du informasjon om Telemark i form av kart, statistikk og analyser