Hovedutvalg Telemark

Fylkestinget vedtok i sitt møte 15.03.22 å opprette to hovedutvalg som får funksjonstid fram til 31.12.2023

Hovedutvalget Telemark består av 22 medlemmer som fordeles som følger:

Arbeiderpartiet (6), Høyre (5), Senterpartiet (3), Fremskrittspartiet (2), Miljøpartiet De Grønne (1), Sosialistisk Venstre (1), Venstre (1), Kristlig folkeparti (1), Rødt (1) og Folkets Parti (1)

Hovedutvalg Telemark skal forelegges alle saker som berører etableringen av fylkeskommunene Telemark fram til opprettelsen og innstille til Fylkestinget i disse sakene. Delegert myndighet innarbeides i delegasjonsreglementet for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Møtekalender og saker for hovedutvalget  Vi bygger nye Telemark fylkeskommune

Karin Hagen (Ap)

karin.hagen@vtfk.no

971 42 674

Irene Bordier Haukedal (Ap)

nestleder i hovedutvalg for næring og reiseliv

irene.haukedal@vtfk.no

481 73 740

Gunn Marit Helgesen (H)

gruppeleder

gunn.marit.helgesen@telemarkfylke.no

917 40 802

Edvard Mæland (H)

edvard.meland@vtfk.no

900 43 025

Kathrine Sætre Evensen (H)

kathrine.evensen@vtfk.no

415 05 022

Beate Marie Dahl Eide (SP)

beate.marie.dahl.eide@vtfk.no

917 39 893

Thorleif Fluer Vikre (FrP)

gruppeleder

thorleif.vikre@telemarkfylke.no

901 16 311

Jan Erik Marius Schulze (MDG)

marius.schulze@vtfk.no

412 46 928

Torgeir Fossli (V)

torgeir.fossli@vtfk.no

906 88 515

Tommy Hans Andersen (INP)

gruppeleder

tommy.hans.andersen@telemarkfylke.no

90959675

Birger Hovden (Ap)

birger.hovden@vtfk.no

996 35 439

Sigvald Oppebøen Hansen (Ap)

nestleder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

sigvald.hansen@vtfk.no

416 37 139

Stig Kolbjørnsen(Ap)

leder av hovedutvalg for utdanning, folkehelse og tannhelse

stig.kolbjornsen@telemarkfylke.no

91517544

Karoline Aarvold (H)

karoline.aarvold@vtfk.no

472 37 889

Veslemøy Wåle (H)

veslemoy.waale@vtfk.no

917 03 385

Anne-Nora Oma Dahle (Sp)

gruppeleder

annenora.oma.dahle@telemarkfylke.no

41317819

Knut Jarle Sørdalen (Sp)

nestleder i hovedutvalg for Utdanning og kompetansen

knut.jarle.sordalen@vtfk.no

992 05 783

Harald Kinck (FrP)

harald.kinck@vtfk.no

994 69 000

Torunn Hovde Kaasa (SV)

torunn.h.kaasa@vtfk.no

993 66 077

Ana Isabel Taylor López (R)

ana.lopez.taylor@vtfk.no

941 99 271

 

Publisert: 21.03.2022 Oppdatert: 31.10.2023 kl.15:13