Fylkesutvalget

Fylkesutvalget består av 15 av representanter, og møtes ca. en gang i måneden. Fylkesutvalget tar avgjørelse i saker det er tildelt myndighet i, eller gir innstilling overfor fylkestinget. Fylkesordfører er leder av fylkesutvalget. Listen under viser fylkesutvalgets representanter 2019-2023.

Senterpartiet

Sven Tore Løkslid (Ap)

fylkesordfører

sven.tore.lokslid@telemarkfylke.no

97698619

Anne-Nora Oma Dahle (Sp)

gruppeleder

annenora.oma.dahle@telemarkfylke.no

41317819

Arbeiderpartiet

Anne-Nora Oma Dahle (Sp)

Leder for hovedutvalg for samferdsel

annenora.oma.dahle@telemarkfylke.no

41317819

Hilde Alice Vågslid (Ap)

leder av hovedutvalg for kultur, reiseliv og frivillighet

hilde.alice.vagslid@telemarkfylke.no

99020034

Tone Berge Hansen (Ap)

tone.hansen1@vtfk.no

901 39 674

Høyre

Gunn Marit Helgesen (H)

gruppeleder

gunn.marit.helgesen@telemarkfylke.no

917 40 802

Karoline Aarvold (H)

karoline.aarvold@vtfk.no

472 37 889

Jan Birger Løken (H)

jan.birger.loken@vtfk.no

907 59 549

Sosialistisk Venstreparti

Ådne Naper (SV)

gruppeleder og leder av hovedutvalg for næring, industri og klima

aadne.naper@telemarkfylke.no

993 83 783

Miljøpartiet De Grønne

Marius Schulze (MDG)

gruppeleder

marius.schulze@telemarkfylke.no

41246928

Venstre

Torgeir Fossli (V)

gruppeleder

torgeir.fossli@telemarkfylke.no

906 88 515

Kristelig Folkeparti

Hans Edvard Askjer (KrF)

gruppeleder

hans.edvard.askjer@telemarkfylke.no

950 41 887

Fremskrittspartiet

Frode Gaasland Hestnes (FrP)

frode.hestnes@vtfk.no

924 45 529