Fylkesvalgstyret

Fylkesvalgstyret for valgdistrikt Telemark:
Sven Tore Løkslid (A), leder 
Terje Riis Johansen (SP)
Torunn Hovde Kaasa (SV)
Kjersti Myro (MDG)
Ana Isabel López Taylor (R)
Gunn Marit Helgesen (H), nestleder
Torleif Fluer Vikre (FrP)
Hans Edvard Askjer (KrF)
Trine Jørgensen Dahl (V)
Arne Helge Jakobsen (Folkets Parti FNB)

 

Fylkesvalgstyret for valgdistrik Vestfold:
Mette Kalve (A), leder
Lise Marie Sommerstad (SP)
Ellen Eriksen (FrP)
Lina Bringsli (KrF)
Kåre Pettersen (V)
Lasse Berntzen (H), nestleder
Kristian Sommerseth (SV)
Maren Njøs Kurdøl (Rødt)
Harald Moskvil (MdG)
 

Medlemmer av fylkesvalgstyret 2019-2023

Terje Riis-Johansen (SP), leder
Mette Kalve (AP), nestleder
Trine Jørgensen Dahll (V)
Torunn Hovde kaasa (SV)
Maren Njøs Kurdøl (R)
Hans Edvard Askjer (KRF)
Arne Helge Jakobsen (FNB)
Harald Moskvil (MDG)
Gunn Marit Helgesen (H)
Frode Hestnes (FP) 

 

 

Publisert:

09.11.2021

Oppdatert:

14.12.2022 kl.12:27