Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

Hovedutvalget behandler blant annet saker om kultur, kulturarv, idrett, spillemidler, folkehelse, friluftsliv, frivillighet, biblioteksutvikling, tannhelse og trygge lokalsamfunn.

Medlemmer av hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett 2019-2023

Anne-Nora Oma Dahle (Sp)

Leder for hovedutvalg for samferdsel

annenora.oma.dahle@telemarkfylke.no

41317819

Steinar Gullvåg (Ap)

steinar.gullvaag@vtfk.no

951 23 925

Lise-Marie Sommerstad (Sp)

lise.marie.sommerstad@vtfk.no

413 07 597

Birgit Johanne Kovajord Olsnes (SP)

birgit.olsnes@vtfk.no

928 84 024

Kjersti Eilertsen Myro (MDG)

kjersti.myro@vtfk.no

482 36 969

Ellen Eriksen (FrP)

ellen.eriksen@vtfk.no

952 24 229

Sigvald Oppebøen Hansen (Ap)

nestleder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

sigvald.hansen@vtfk.no

416 37 139

Nikolai Boye (H)

nikolai.boye@vtfk.no

909 68 986

Reidar Skoglund (H)

reidar.skoglund@vtfk.no

915 44 220

Veslemøy Wåle (H)

veslemoy.waale@vtfk.no

917 03 385

Kristian Erling Sommerseth (SV)

kristian.sommerseth@vtfk.no

924 08 139

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for partssammensatt utvalg.