Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Hovedutvalget behandler blant annet saker om videregående opplæring – offentlige og private, voksenopplæring, Fagskolen og andre skoler underlagt fylkeskommunen og kvalitetsutvikling i skolen.

Medlemmer av hovedutvalg for utdanning og kompetanse 2019-2023

Stig Kolbjørnsen(Ap)

leder av hovedutvalg for utdanning, folkehelse og tannhelse

stig.kolbjornsen@telemarkfylke.no

91517544

Hilde Alice Vågslid (Ap)

leder av hovedutvalg for kultur, reiseliv og frivillighet

hilde.alice.vagslid@telemarkfylke.no

99020034

Karoline Aarvold (H)

karoline.aarvold@vtfk.no

472 37 889

Guro Nyhus Hagen (AP)

guro.nyhus.hagen@vtfk.no

417 65 383

Kathrine Sætre Evensen (H)

kathrine.evensen@vtfk.no

415 05 022

Ola Buvik Skedsmo
Ola Buvik Skedsmo (FRP)

ola.buvik.skedsmo@vtfk.no

474 47 702

Torunn Hovde Kaasa (SV)

torunn.h.kaasa@vtfk.no

993 66 077

Ole Henrik Augestad (Ap)

ole.henrik.augestad@vtfk.no

916 68 531

Knut Jarle Sørdalen (Sp)

nestleder i hovedutvalg for Utdanning og kompetansen

knut.jarle.sordalen@vtfk.no

992 05 783

Beate Marie Dahl Eide (SP)

beate.marie.dahl.eide@vtfk.no

917 39 893

Jan Erik Marius Schulze (MDG)

marius.schulze@vtfk.no

412 46 928

Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP)

b.svendsrud@vtfk.no

976 65 324

Lasse Berntzen (H)

lasse.berntzen@vtfk.no

922 09 217

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for hovedutvalg for klima, plan og areal