Partssammensatt utvalg

Utvalget behandler blant annet saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Medlemmer av partssammensatt utvalg 2019-2023

Anne-Nora Oma Dahle (Sp)

Leder for hovedutvalg for samferdsel

annenora.oma.dahle@telemarkfylke.no

41317819

Muctarr Koroma (KrF)

muctarr.koroma@vtfk.no

415 72 602

Anne-Nora Oma Dahle (Sp)

gruppeleder

annenora.oma.dahle@telemarkfylke.no

41317819

Tone Berge Hansen (Ap)

tone.hansen1@vtfk.no

901 39 674

Ellen Eriksen (FrP)

ellen.eriksen@vtfk.no

952 24 229

Pål Berby (Rødt)

gruppeleder

pal.berby@telemarkfylke.no

98656816

Hilde Alice Vågslid (Ap)

leder av hovedutvalg for kultur, reiseliv og frivillighet

hilde.alice.vagslid@telemarkfylke.no

99020034

Ådne Naper (SV)

gruppeleder og leder av hovedutvalg for næring, industri og klima

aadne.naper@telemarkfylke.no

993 83 783

Thorleif Fluer Vikre (FrP)

gruppeleder

thorleif.vikre@telemarkfylke.no

901 16 311

Karoline Aarvold (H)

karoline.aarvold@vtfk.no

472 37 889

Rune Hogsnes (H)

nestleder i hovedutvalg Vestfold

rune.hogsnes@vtfk.no

916 33 552

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for partssammensatt utvalg.

Ansattrepresentanter

Olaug Skau, Fagforbundet, olaug.skau@vtfk.no

Karin Winsnes Gullichsen, Akademikerne, karin.gullichsen@vtfk.no

Kristin Viumdal, Utdanningsforundet, kristin.viumdal@vtfk.no

Mariann Nilsen, Utdanningsforundet, mariann.nilsen@vtfk.no

Sven Erik Gunnerød, Delta, sven.gunnerod@vtfk.no