Delegeringsreglement

Reglement for delegering til folkevalgte organ, utvalg, råd, nemnder, fylkesordfører og fylkesdirektør – Telemark fylkeskommune

Delegeringsreglementet i pdf-format.

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 31.01.2024 kl.13:10