Økonomireglement

Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om at bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organ. All myndighet er lagt til fylkestinget som så må delegere videre.

Økonomireglement for Telemark fylkeskommune

Publisert:

17.01.2020

Oppdatert:

30.04.2024 kl.15:42