Hardangervidda Nasjonalpark

Hardangervidda nasjonalpark er den største nasjonalparken i fastlands-Norge med sine 3422 km2 fordelt på tre fylker.
Villrein - Hardangervidda Nasjonalparksenter
Foto: Yngve Ask/VisitTelemark

I vest omfatter nasjonalparken områder som tilhører kommunene Odda, Ullensvang og Eidfjord, i øst Hol og Nore og Uvdal, og i sørøst Tinn og Vinje. Nasjonalparken ble opprettet i 1981, og halve arealet ligger på privat grunn.

Plante- og dyreliv

En viktig intensjon med nasjonalparken var å sikre områdene for villreinstammen som er Europas største. Her kan fremdeles villreinen foreta naturlige vandringer uten for store hindringer.

Hardangervidda regnes som sørgrense for flere arktiske planter og dyr, spesielt gjelder dette fjellrev og snøugle. Innenfor nasjonalparken finner vi også er rikt planteliv og et dyre- og fugleliv med mange arter. I tillegg er Hardangervidda kjent for sine mange ørretvann og vassdrag med et rikt fiske.

Nasjonalparksenter

Det finnes to nasjonalparksenter for Hardangervidda:

Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu i Tinn

Hardangervidda natursenter i Eidfjord – opplevelsessenter for norsk natur, klima og miljø, åpent april – oktober

På Skinnarbu ligger også Norsk Villreinsenter Sør, et kompetansesenter som skal fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge.

Les mer om Hardangervidda Nasjonalparksenter på deres hjemmeside. 

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 01.02.2024 kl.09:47

Marte Aksnes
Rådgiver idrett og friluftsliv