Kyststien

Vandringsruta som legger til rette for alles tilgang til vakkert kystlandskap langs merkede stier og veier.
Kyststien i Bamble
Foto: Even Lundefaret/VisitTelemark

Forankret i allemannsretten og med ønsket om å sikre ferdselsrett i strandsonen, er målet at så mange som mulig skal få tilgang til havet og kystlandskapet gjennom varierte natur- og friluftslivsopplevelser. 

Det finnes i dag mil på mil med merket kyststi i Telemark, og det merkes stadig nytt i arbeidet mot å nå målet om en sammenhengende kyststi gjennom kystkommunene våre. Kyststien er merket lys blå, og har også bidratt til å gjøre en del kulturminner mer tilgjengelige. 

Kyststien er i dag å finne i alle våre tre kystkommuner; Kragerød, Bamble og Porsgrunn.

Les mer om de fantastiske turmulighetene på Visit Telemark sine sider: 

Kragerød

Bamble 

Porsgrunn 

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 01.02.2024 kl.09:48

Marte Aksnes
Rådgiver idrett og friluftsliv