Padleled Vestfold og Telemark

Velkommen til Norges første, sammenhengende padleled!

Padleled Vestfold og Telemark består av 1428 km graderte padleruter for alle nivåer.

Med utvidelsen i 2022 til Telemarkskysten og Telemarkskanalen bindes kyst og innland sammen med et omfattende rutenettverk langs hele fylkets kyst og helt inn til vakre Dalen i Telemark.

Økt fysisk aktivitet og bruk av naturen

Padleled Vestfold og Telemark skal bidra til at alle vil finne passende og sikre turer å padle i den flotte naturen i fylket vårt, gjennom turbeskrivelser og kart, merking, skilting, enkle overnattingssteder (Padlehuker) og annen, enkel tilrettelegging. Målsettingen med padleleden er å stimulere til økt fysisk aktivitet og bruk av naturen, gjennom bedre tilrettelegging for det enkle og miljøvennlige friluftslivet.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet ble etablert av daværende Vestfold fylkeskommune i 2018, og er et samarbeid mellom fylkeskommunene Vestfold og Telemark, kommuner og frivilligheten. 

I tillegg har også Oslofjorden friluftsråd, padlemiljøene i fylket samt Norges Padleforbund bidratt med sin verdifulle kunnskap. Padleled er hovedsakelig et informasjons- og motivasjonsprosjekt hvor det skal gjøres færrest mulig inngrep i naturen.

 

Følg oss i sosiale medier

Padleled på Facebook

Padleled på Instagram

 

Marte Aksnes
Rådgiver idrett og friluftsliv

Flere saker om Padleled Vestfold og Telemark