Pilegrimsled

Pilegrimsledene er merkede turstier basert på norsk og europeisk kulturhistorie fra middelalderen. De kan brukes av alle som ønsker å gå tur, men er spesielt tilrettelagt for lange vandringer.
Morgedal
Foto: Håkon Nordby/VisitTelemark

Pilegrimsleden skal være en arena der Telemarks kulturhistorie fra middelalderen deles med innbyggere og tilreisende. Med pilegrimsleden får mange tilgang på bynært friluftsliv og langvandring gjennom fylket. I telemark finner vi i dag pilgrimsveien Seljord-Røldal. Denne strekker seg gjennom Telemark via Morgedal - Øyfjell - Åmot - Mjonøy - Haukeligrend - Vågslid og Ulevå, før nedstigninga mot Røldal.

Ut over dette er det også uttrykt et ønske fra Pilegrimsfellesskapet St. Jackob om å videreføre ruta fra der Tunsbergleden ender i Larvik. Herfra skal den gå sør-vestover til Helgeroa, videre med ferje over til Langesund, for så videre til Porsgrunn, Skien, med båt opp til Dalen og derfra på sti forbi Eidsborg til Åmot som da ligger langs pilegrimsruten Seljord-Røldal. Dette vil da kunne knytte Telemarksruten til de øvrige pilegrimsveiene. Mer info er å finne på deres hjemmeside som det er linket til under. 

Hva er en pilegrimsled?

Pilegrimsfenomenet har eksistert gjennom flere tusen år og i ulike religiøse tradisjoner over hele verden. Folk vandrer i dag langs pilegrimsruter av mange ulike grunner, åndelige, personlige eller for rene kultur- og naturopplevelser.

De historiske vandringsveiene er i dag tilrettelagt med turskiltmerking og veiledning for vandringen på nettsider, i brosjyrer og guidebøker. Underveis finnes det overnattingstilbud langs gjennomsnittlige dagsetapper.

Tunsbergleden

Vestfolds pilegrimsled sto klar for vandring fra høsten 2019. Pilegrimsleden starter i Larvik og går innom alle Vestfolds kommuner før den passerer fylkesgrensen mot Buskerud. Den heter Tunsbergleden og ender etter 190 kilometer ved Haslum kirke i Bærum i nord. Strekningen fra fylkesgrensen ved Skoger frem til Haslum i Bærum sto klar for vandrere fra våren 2020. Ved Haslum kirke møter Tunsbergleden på Gudbrandsleden, som igjen tar vandrere videre til Trondheim. Fra Larvik er det 810 kilometer til Trondheim og 210 kilometer til Oslo.

Tunsbergleden blir en del av de nasjonale pilegrimsledene, St. Olavsvegene, som går til Trondheim.

St. Olavsveiene

Den statlige satsingen på pilegrimsleder i Norge og Norden kalles St. Olavsvegene. St. Olavsvegene er basert på historiske kilder og fører fra Danmark, Sverige og Finland gjennom ulike deler av Norge til Trondheim. Nidaros domkirke var det mest kjente og besøkte målet for pilegrimer i middelalderens Norden og er i dag endemålet for alle St. Olavsvegene.

De norske og danske pilegrimsledene kobles med Tunsbergleden sammen over landegrensen i fergeforbindelsen mellom Hirtshals og Larvik. Nasjonalt pilegrimssenter, underlagt Kulturdepartementet, innlemmer i løpet av 2019 og 2020 Tunsbergleden som en del av den nasjonale satsingen på St. Olavsveiene.

Olavsveiene er «Europeisk kulturvei». Det europeiske kulturveiprogrammet ble lansert av Europarådet i 1987. Hensikten er å vise gjennom reise i rom og tid, at man har en felles kulturarv på tvers av ulike land og kulturer i Europa. Programmet demonstrerer Europarådets prinsipper om menneskerettigheter, demokrati, kulturelt mangfold og identitet, dialog og gjensidig utveksling på tvers av grenser og århundrer. Vestfold fylkeskommune er medlem i organisasjonen for Olavsveiene, ACSOW, fra oktober 2018.

Pilegrimsvandring

Ønsker du å legge ut på en lengre pilegrimsvandring med flere dagsetapper og overnatting kan du finne veiledning på følgende nettsider:

St. Olavsveiene 

Regionalt pilegrimssenter Oslo

Her finner du informasjon for vandrere i Vestfold og Telemark

Hos pilegrimsforeninger kan du også få veiledning om vandring i Norge og i Europa:

Pilegrimsvandring i Norge - Pilegrimsfellesskapet St. Jakob

Pilegrimsfellesskapet - gå deg glad

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo