Samarbeidsregioner

Fylkeskommunen har over tid opparbeidet seg samarbeidspartnere i regioner verden over. Samarbeidene varierer både med tanke på fagområder og organisering.
Den kinesiske mur
Den kinesiske mur.
Foto: Dawn Marie Freund

Hubei Provins i Kina

Samarbeidet med Hubei på basis av en samarbeidsavtale knyttet til næringsutvikling, utdanning og kultur som ble underskrevet i 2006. Telemark var den første regionen i Norge som etablerte et formelt samarbeid med Kina. Delegasjoner fra Hubei provins har flere ganger besøkt fylket, og vi har selv blitt invitert til Hubei. Videre har Universitetet i Sørøst-Norge og Porsgrunn videregående skole også etablert samarbeidsavtaler i form av konkrete prosjekter og utveksling med universiteter/skoler i Hubei provins. 

Fylkeskommunen har mottatt to brev fra Hubeis viseguvernør:

Brev fra 15. november 2019

Brev fra 18. mars 2020

Se film fra Hubei.

Midvesten i USA

Telemark fylkeskommune har hatt samarbeid med Midtvesten i USA siden 2013 da det ble igangsatt et prosjekt rettet mot samarbeidsmuligheter med aktører i Midtvesten (Minot, Nord-Dakota og Minneapolis, Minnesota) i USA. Samarbeidet er innenfor fagområdene utdanning, kultur/kulturarv, turisme og næringsutvikling. Prosjektet; Midwest USA Bridging the Atlantic ble avsluttet i 2015. Siden har en rekke enkeltprosjekter blitt initiert og gjennomført spesielt innen kultur og utdanning. Samarbeidsavtaler (Memorandum of Understanding) ble underskrevet i Minneapolis, Minnesota: Norway House, Sons of Norway, Minnesota Trade Office, og i Bismarck, North Dakota med North Dakota Governor's Office. 

Relevante lenker:

Norway House

Sons of Norway 

Minnesota Trade Office

North Dakota Governor’s Office

Schleswig-Holstein i Tyskland

Samarbeidet med Schleswig-Holstein koordineres gjennom Østlandssamarbeidet. Det er satt ned en felles kommisjon som arbeider med oppfølging og gjennomføring av handlingsprogram. Ansvaret og oppgavene fordeles mellom fylkene innad i Østlandssarbeidet.

Relevante lenker:

Samarbeid med Schleswig-Holstein

Kaunas i Litauen

Gjennom Vestfold fylkeskommune har vi en samarbeidsavtale med Kaunas i Litauen. Samarbeidet startet allerede i 1991, og har hatt fokus på områdene utdanning og kultur.

Les om Kaunas samarbeidet her.

Publisert: 18.10.2019 Oppdatert: 03.04.2023 kl.14:31