Samarbeidsregioner

Fylkeskommunen har over tid opparbeidet seg samarbeidspartnere i regioner verden over. Samarbeidene varierer både med tanke på fagområder og organisering.
Den kinesiske mur
Den kinesiske mur.
Foto: Dawn Marie Freund

Hubei Provins i Kina

Samarbeidet med Hubei på basis av en samarbeidsavtale er knyttet til næringsutvikling, utdanning og kultur som ble underskrevet i 2006. Telemark var den første regionen i Norge som etablerte et formelt samarbeid med Kina. Delegasjoner fra Hubei provins har flere ganger besøkt fylket, og vi har selv blitt invitert til Hubei. Videre har Universitetet i Sørøst-Norge og Porsgrunn videregående skole også etablert samarbeidsavtaler i form av konkrete prosjekter og utveksling med universiteter/skoler i Hubei provins. 

Vi møtes også jevnlig i vår "Going Green digitale møteserie" med temaer som setter søkelys på den grønne omstillingen i våre provinser. 

Se film fra Hubei.

Midtvesten i USA

Telemark fylkeskommune har hatt samarbeid med Midtvesten i USA siden 2013 da det ble igangsatt et prosjekt rettet mot samarbeidsmuligheter med aktører i Midtvesten (Minot, Nord-Dakota og Minneapolis, Minnesota) i USA. Samarbeidet er innenfor fagområdene utdanning, kultur/kulturarv, turisme og næringsutvikling. Prosjektet; Midwest USA Bridging the Atlantic ble avsluttet i 2015. Siden har en rekke enkeltprosjekter blitt initiert og gjennomført spesielt innen kultur og utdanning. Samarbeidsavtaler (Memorandum of Understanding) ble underskrevet i Minneapolis, Minnesota med Norway House og Sons of Norway.

Relevante lenker:

Norway House

Sons of Norway 

Schleswig-Holstein i Tyskland

Samarbeidet med Schleswig-Holstein koordineres gjennom Østlandssamarbeidet. Det er satt ned en felles kommisjon som arbeider med oppfølging og gjennomføring av handlingsprogram. Ansvaret og oppgavene fordeles mellom fylkene innad i Østlandssarbeidet.

Relevante lenker:

Samarbeid med Schleswig-Holstein

Publisert: 18.10.2019 Oppdatert: 04.04.2024 kl.09:13