Strategier og planer

Her finner du planer og strategier på det internasjonale arbeidet som gjøres i fylkeskommunen. Strategi og planarbeid er gjeldene frem til ny politisk behandling.

Internasjonal strategi

Telemarks internasjonale strategi skal gjøre det lettere for både offentlige virksomheter og private aktører å arbeide med internasjonale utfordringer og muligheter. 

Vår internasjonale virksomhet har som hovedmål å gjøre Telemark til et mer attraktivt sted å bo, arbeide, drive næringsvirksomhet og besøke. Fylkeskommunen tilbyr høy kompetanse om internasjonale forhold, og en vilje og evne til å arbeide i globale nettverk og håndtere aktuelle internasjonale spørsmål med kunnskap og innsikt.

For å få til dette er det utviklet en strategi for det internasjonale arbeidet.

Her finner du Telemark fylkeskommune sin internasjonale strategi

 

Publisert: 20.10.2019 Oppdatert: 13.04.2023 kl.10:20