Klimavennlige anskaffelser

I 2022 fikk Klima- og Energinettverket i Vestfold og Telemark midler fra Miljødirektoratet sin klimasatsordning til et to-årlig prosjekt, der vi skal hjelpe kommunene i fylket med å komme i gang med klimavennlege innkjøp og anskaffelser.
Tone Skau Jonassen leder fylkeskommunens prosjekt for klimavennlige anskaffelser.
Tone Skau Jonassen leder fylkeskommunens prosjekt for klimavennlige anskaffelser.
Foto: Tom Marius Lorier Holen

Å bruke innkjøpsmakta det offentlige har, til å sette gode klimakrav er ett prioritert område også fra statlig hold. Gjennom prosjektet skal vi både dele kunnskap og gode eksempler på klimakrav, og gi råd til kommunene i konkrete anskaffelser. Vi jobber også tett med innkjøpsnettverkene om dette, m.a. innkjøpssamarbeidet i Grenland som Porsgrunn kommune deltar i.

Prosjektet skal nå ut til alle kommuner, ikke bare de som er medlemmer i Klima- og energinettverket.

Ta kontakt med prosjektleder Tone Skau Jonassen tone.skau.jonassen@telemarkfylke.no (mobil 920 52 668), for tips og rådgivning.

 

Målet vårt:

 • Økt kunnskap og kompetanse i kommunene og fylkeskommunen for stille klimavennlige krav og kriterier i anskaffelser
 • Reduksjon i klimagassutslipp fra anskaffelser.
 • Flere gjennomførte kommunale og fylkeskommunale anskaffelser med klimakrav
 • Bedre markedet for klimavennlige tjenester og produkter

 

Hva vi skal oppnå:

 • Innarbeidede klimakrav og kriterier i innkjøpsmaler.
 • Økt bruk av klimakrav og kriterier i anskaffelser innen transport, bygg og anlegg mm.
 • Styrket kompetanse og kunnskap blant innkjøpere om klimakrav, ombruk og sirkulære- og nullutslippsløsninger.
 • Reduksjon i utslipp fra innkjøp i Scope 3. i klimaregnskap.
 • Mer strukturert og aktivt samarbeid mellom kommunene, innkjøpsnettverkene og fylkeskommunen.

 

Hva vi skal gjøre:

 • Arrangere fagsamlinger for offentlige innkjøpere i Vestfold og Telemark
 • Formidle gode eksempler på klimavennlige anskaffelser på tvers av kommuner og innkjøpssamarbeid
 • Bistå kommunene i bruk av klimakrav/kriterier i sine anskaffelser og utvikling av anskaffelsesstrategier
 • Måle og rapportere resultatene til Miljødirektoratet
 • Utarbeide felles kriteriebank innenfor ulike område som transport, bygg og anlegg, materialer, vedlikehold av bygg og veier, mat, IT og kontorutstyr m.m.
Samarbeidspartnere/deltakere i prosjektet

 

Dette er gjennomført i 2023:

 • Behovskartlegging blant innkjøperne i kommunene, innkjøpssamarbeidene og fylkeskommunen. 
 • Kommuneturne er påbegynt – besøkt 7 kommuner (Tokke, Vinje, Kviteseid, Skien, Siljan, Porsgrunn og Tinn). 
 • Tre fysiske fagsamlinger for innkjøpere 160 deltakere inkl. evaluering. 
 • Webinar om klimakrav i transportanskaffelser.
 • Oppstart- Eksempelbank for klimakrav innen transport, bygg og anlegg.
 • Oppstart- Samspill mellom leverandører og byggherrer.
 • Formidlet gode eksempler på samlinger og tips til kommunene.
 • Vektlagt klimavennlige anskaffelser på møter i klima- og energinettverket.
 • Startet opp arbeidet med «Tipsplakater».

Elever lager tipsplakater.

UNGE TIPS: Elever ved Hjalmar Johansen videregående skole lager tipsplakater om klimavennlige anskaffelser. Den ene av disse plakatene skal henge bak på fylkets busser våren 2024. Foto: Tone Skau Jonassen

Publisert: 13.12.2023 Oppdatert: 09.02.2024 kl.09:38