Topplederforum 2023 - i Skien

Topplederforum i Larvik, 2022.
Topplederforum i Larvik, 2022 Foto: Kajsa Traaholt

Av:

Solveig Prestegard

Publisert:

11.08.2022

Oppdatert:

25.10.2023 kl.20:33

Velkommen til Topplederforum 2023 for Klima- og energinettverket, fredag 27. oktober! Arrangementet blir haldt på Festiviteten i Skien, med middag kvelden før. Dette er fjerde gongen vi arrangerer Topplederforum - ein viktig møteplass for klimaløysingar og det grøne skiftet for næringsliv og kommunar i regionen vår. Velkommen!

Tema for Topplederforum 2023 er Full fart mot 2030 - korleis når vi klimamåla?

Regionen vår har ambisiøse klimamål, og innan 2030 skal vi kutte 60% av klimautsleppa. Tre år med aktivitet og samlingar i Klima- og energinettverket, har vist at næringsliv, kommunar og forskningsmiljø i Vestfold og Telemark går framom når det gjeld å finne konkrete, gjennomførbare klimaløysingar.

Vi vil løfte fram dei gode døma, kunnskapen og verkemidla som må til for at vi skal nå målstreken i 2030. 

Velkommen til ein dag med dyktige foredragshaldarar, gode samtalar og ikkje minst hyggjelege nettverksmogelegheiter! 

Arrangemenet er for medlemmer og inviterte, og vil foregå på ærverdige "Festiviteten" i Skien. 

Stad: Festiviteten, Hesselbergs gate 2, Skien. 

Tid:

 • Topplederforum fredag 27. oktober frå ca 09.30-15.00. 
 • Felles middag torsdag 26. oktober frå 18.00-21.30.

Påmelding via skjema her.

 

PROGRAM FOR DAGEN

Konferansier før lunsj: Trygve Ulset, NHO 

Konferansier etter lunsj: Kristin Vedum, Bygg i Tre

09:00 – 10:00 VELKOMMEN

 • Registrering, kaffi m/frukt, nettverking. 

10:00    KLIMASTATUS     

 • Velkommen til Toppleiarforum 2023 v/ Fylkesordførar Terje Riis-Johansen 

Terje Riis-Johansen

 • Velkommen til Skien v/Ordførar Marius Roheim Aarvold (H)
 • Klimastatus - når vi måla? v/Frode Longva, assisterande direktør i Cicero.  
 • EU køyrer på! - Nye krav til bærekraftsrapportering frå EU. Kven blir direkte og indirekte berørt, og når? v/ Kjell Magne Baksaas, dosent Universitetet i Sør-Øst Norge (USN)  

11:00  Kaffipause m/frukt 

11:15 KLIMALEIING 

 • Når hodet er fullt av gamle tanker. V/Sjur Dagestad, professor emeritus i innovasjon ved NTNU, forfattar og gründer.

 • Klima i dei nye Fylkeskommunane v/ nyvalde fylkesordførarar; Anne Strømøy (H) i Vestfold og Sven Tore Løkslid (AP) i Telemark.    

12:10    LUNSJ 

12:55 KLIMALEIING (forts.) 

 • Korleis bruke innkjøpsmakta til å kutte utslepp? v/Marit Holter-Sørensen, avd.direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

 

 • Klimaleiing i industrien v/Marit Kittilsen, Climate Director, Eramet. 
 • Frå ord til handling - 800 m.o.h. v/Svein Kostveit, direktør Rehabiliteringssenteret AiR. 

13.45  Felles erklæring om fossilfri transport i anskaffelsar. Kakefeiring og kaffi. Kafébordsamtalar.

14:15 KLIMAPRAT OG KLIMAHANDLING

Grønne løysningar i Vestfold og Telemark. Døme frå medlemma i nettverket: 

 • Skien kommune
 • Gurusoft 
 • Horten kommune
 • ASKO
 • Nome kommune 

Panelsamtale.

Samtaleleiar: Kristian Norheim, Skagerak energi.

 • Oppsummering av dagen v/ Ådne Naper, leiar for Hovudutval for klima, areal og plan i VTFK. 

15:15 - Takk for i dag!

 

Ta kontakt dersom verksemda di ynskjer meir informasjon. 

E-post: klimanettverket@vtfk.no