Verktøy for å fasilitere møter og workshops

Trenger du tips for å fasilitere gode workshops og møter - digitalt og fysisk? Vi har utviklet en startpakke med nyttige verktøy og metoder som fungerer godt for å få mer ut av tiden vi investerer.

Fasilitering er kunsten å lede grupper mot et felles mål, på en måte som fremmer deltakelse, eierskap og kreativitet.

Som fasilitator er det viktig å sette noen rammer for workshopen. Ofte må man holde folk litt igjen slik at gruppen fokuserer ordentlig på utfordringen og ikke hopper rett til løsningen. 

Tips for å fasilitere møter og workshops

Denne videoen gir deg noen tips - en startpakke - for å komme i gang:

Verktøykasse for fasilitering

Her kan du laste ned verktøykassen for fasilitering av møter og workshops.

Klikk deg gjennom og se om det er noen av verktøyene du kan teste neste gang du skal lede et møte. Det begynner med å tørre å prøve.

Verktøykassen er utviklet sammen med Future Place Leadership og 50 aktører fra Vestfold og Telemark som en del av prosjektet "Jobbe smartere sammen". 

Verktøykassen delt opp i kapitler

Vi ønsker å gjøre verktøyene så tilgjenelig vi kan. Derfor har vi også delt opp verktøyene ut fra de ulike kapitlene i verktøykassen. 

JOBBE SMARTERE SAMMEN Introduksjon, innsikt og kartlegging.pdf

Denne delen av verktøykassen gir en introduksjon til "Jobbe smartere sammen", i tillegg til gode verktøy for kartlegging og innsikt. 

JOBBE SMARTERE SAMMEN Mash up.pdf

Kapittelet Mash-up viser hvordan man kan ta i bruk kreative og visuelle virkemidler.  

JOBBE SMARTERE SAMMEN Fasilitering.pdf

Dette kapittelet tar for seg konkrete tips for å fasilitere møter og workshops.

JOBBE SMARTERE SAMMEN Workshop design.pdf

Kapittelet Workshop design gir et innblikk i når og hvorfor man skal bruke workshops. Og gir tips til hva man bør tenke på når man planlegger en workshop. 

Workshops

Vi mener workshops er nyttige for å få til dialog og skape samhandling, men Jobbe smartere sammen er mer enn en workshop. Jobbe smartere sammen, som vår variant av tjenestedesign, er noen prinsipper og et rammeverk der vi bruker metoder og verktøy for å skape resultater. En workshop er et slikt verktøy. Vi har prøvd å illustere det her:

Bilde viser prinsipper, rammeverk og metode

 

Minikurs og tester

Ønsker ikke å gå gjennom hele verktøykassen? Prøv deg på disse mini-kursene:

 

Publisert: 12.01.2021 Oppdatert: 16.02.2023 kl.10:22

Verktøy og metoder

Her finner du verktøy og metoder i Vestfold og Telemarks regionale utviklingsmetodikk:

Tjenestedesign, innføring i rammeverket (trippel diamant)

Verktøykasse for fasilitering av møter og workshops