Sørnorsk filmsenter

Sørnorsk filmsenter er regionalt filmsenter for fylkene Telemark, Vestfold og Agder og Kristiansand kommune.

Med en bakgrunn i ønsket om å styrke og utvikle den profesjonelle filmbransjen i regionen, ble Vestfold og Telemark fylkeskommune medeiere i Sørnorsk filmsenter 1.1.2020.

Sørnorsk filmsenter har som formål å utvikle filmmiljøet i regionen og skal være et ressurssenter for både etablerte filmskapere og unge talenter. Senteret skal også iverksette kompetansehevende tiltak for den profesjonelle delen av bransjen samt veilede tiltak for filminteresserte barn og unge. Sørnorsk filmsenter forvalter både statlig produksjonsstøtte og utviklingsmidler, og fylkeskommunale driftsmidler. Senteret gir støtte til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, animasjonsfilm og spillutvikling.

Sørnorsk filmsenter har hovedkontor i Kristiansand.

Mer informasjon om Sørnorsk filmsenter på https://sornorskfilm.no/

Publisert: 29.05.2019 Oppdatert: 19.09.2023 kl.13:36