Frivilligbørs

Frivilligbørs er en innovativ og morsom møteplass for frivillige organisasjoner, offentlige virksomheter og lokale bedrifter, hvor man får man mulighet til å knytte nye kontakter, utveksle ideer og skape spennende samarbeidsmuligheter på tvers.
Frivillige på frivillighetsbørs
Stort engasjement blant de mange fremmøtte på Frivilligbørsen i Tønsberg 14. september 2022.

Hva skjer på en frivilligbørs?

Frivilligbørs er et internasjonalt konsept som har blitt arrangert i flere kommuner i Norge siden 2008. Det er et totimers arrangement på et egnet sted i kommunen (f.eks. torget, kulturhuset, biblioteket). Frivilligbørsen starter med et plakatverksted, der alle skal lage sin egen plakat med hva organisasjonen trenger av ressurser og hva man kan tilby andre. På en Frivilligbørs utveksles det ikke penger, men deltakerne kan dele på ressurser som:

 • Kloke hoder: Kompetanse, kurs eller rådgiving
 • Nyttige never: Dugnadshjelp eller arrangementsstøtte
 • Varme hjerter: Tid for andre, være et medmenneske
 • Gode forbindelser: Hospitering, mentor eller nettverk
 • Festligheter: Underholdning eller opplevelser
 • Ting og tang: Låne eller arve utstyr eller materialer
 • Husrom: låne lokaler eller lagerplass

Det kan avtales at begge parter gir og får av hverandre, eller at kun den ene parten gir til den andre. Under børstimen inngås samarbeid som formaliseres i konkrete avtaler. Her er noen eksempler:

 • Koret får låne øvingslokaler mot at de synger på julebordet til bedriften
 • Fotballklubben rydder skog mot at kommunen gruser opp banen
 • Velforening rydder ved sykehjemmet mot at sykehjemmet serverer mat og drikke under arbeidet
 • Interesseorganisasjon arrangerer temamøte mot at kommunen deltar med innlegg
 • Forening sjekker brannvarslere hos hjemmeboende eldre mot gratis lokaler til møtevirksomhet

Hvem kan delta?

Frivilligbørsene er åpne for alle bedrifter, frivillige/ideelle organisasjoner og offentlige virksomheter i de kommunene som børsene arrangeres. Frivilligbørs er også en flott mulighet for de som ønsker å bli frivillige. Her møter man mange lag og foreninger som gjerne vil ha flere med på laget!

Tønsberg, Færder og Skien kommune arrangerte Frivilligbørs for første gang i 2022, og i denne filmen får du et innblikk i arrangementene:

Skap en Frivilligbørs i din kommune!

Frivillighet Norge oppfordrer alle kommuner om å arrangere en Frivilligbørs. Her finner du gode tips og råd for å komme i gang!

Fylkeskommunen kan tilby utlån av relevant materiell som kan benyttes på Frivilligbørsen. Vi har også logofiler og maler til invitasjoner og avtaler. Ta kontakt med Therese Surdal Lahus: therese.surdal.lahus@vtfk.no

Hvorfor delta på Frivilligbørs?

Lag, foreninger og organisasjoner

 • Vis hva dere brenner for i kommunen
 • Finn ressurser dere trenger til å gjennomføre aktivitet, uten å gå veien om å søke tilskudd
 • La andre se ressursene dere har og finn nye samarbeidspartnere
 • Bli sett og nå nye potensielle deltagere, medlemmer, frivillige eller publikum
 • Bygg nyttige nettverk og lær noe nytt
 • Møt spennende mennesker og bli kjent med lokalmiljøet på en ny måte

Offentlige virksomheter

 • Vær synlig og bli kjent med lokalmiljøet på en ny måte
 • Finn ressurser som kan gjøre din virksomhets aktiviteter enda bedre
 • Møt spennende mennesker og bygg nettverk med engasjerte organisasjoner og bedrifter
 • Bidra til mer og bedre samspill på tvers
 • La nye samarbeid bidra til utvikling og læring i din virksomhet
 • Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn

Næringsliv

 • Bli med på et internasjonalt fenomen
 • La din bedrift bli mer synlig
 • Vis bedriftens verdier i praksis og at dere er med på å bygge lokalsamfunnet i kommunen
 • Møt spennende mennesker med andre perspektiver og bli kjent med kommunen på en ny måte
 • Bygg nettverk og skap nye relasjoner for utvikling og læring
 • Bruk samfunnsnyttig innsats til personalutvikling og teambuilding
 • Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn!

Publisert: 06.10.2022 Oppdatert: 07.10.2022 kl.10:25

Therese Surdal Lahus
Prosjektleder frivillighetsteam / rådgiver idrett