Frivillighetens år 2022

I hele 2022 skal vi feire frivilligheten - Norges største lagarbeid - og få enda flere med på laget!
Logo for frivillighetens år

Regjeringen har bestemt at 2022 skal være frivillighetens år. Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding og det skal være et flomlys på frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken i Norge. Målet er å bidra til økt deltakelse og mangfold, økt kunnskap og synliggjøring av den merverdien frivillig sektor bidrar med i samfunnet.  

Vestfold og Telemark fylkeskommune er selvsagt med på feiringen av Norges viktigste lagarbeid! Det planlegges egne aktiviteter i Vestfold og Telemark i 2022. Les mer om disse her:

Aktiviteter og møteplasser i Vestfold og Telemark i 2022

8.mars: Dialogmøte om integrering i frivilligheten / Bølgen kulturhus, Larvik

15.mars: Digitalt innspillsmøte – kunnskap om frivillighet og innspill til digital verktøykasse 

29. mars: Digitalt fellesmøte om frivillighet og flyktningsituasjonen

5.april: Telemarkskonferansen – Frivillighet – motivasjon og rekruttering /  Universitetet i Sørøst Norge, Kroa i Bø

19.april: Kulturdialog om frivillighet – en møteplass for frivillighet og politikk / Ibsenhuset i Skien

 

I tillegg vil fylkeskommunen støtte opp om nasjonale hovedarrangementer.

Mer om frivillighetens år 2022

Nyttige lenker 

Nasjonale hovedarrangementer - oversikt

Frivillighetens museum

Kalender - hva skjer i 2022

For frivillige organisasjoner

Logo og grafisk materiell som kan benyttes 

Søk om støtte til VÅR DAG-arrangementer