Kunnskap om frivillighet

Frivillig sektor er uavhengig og plasserer seg mellom privat og offentlig sektor. Det frivillige arbeidet i fylket er stort og dekker mange ulike områder og funksjoner.
Bilde av frivillige ungdommer som plukker søpler
Foto: Getty/Kjekol
78 prosent av landets befolkning er medlem i minst en organisasjon og 48 prosent i minst to organisasjoner. Det er ikke grunn til å tro at befolkningen i Vestfold og Telemark fylke skiller seg vesentlig ut fra landsgjennomsnittet, selv om det kan være forskjeller mellom enkelte kommuner.

Den mangfoldige frivilligheten

For å få fram mangfoldet av frivillighet benyttes kategoriseringen til Frivillighetsregisteret. Per 31.08.2021 er det registrert 4644 organisasjoner fra Vestfold og Telemark i dette registeret. I Vestfold og Telemark er det dessuten 34 frivilligsentraler, som er lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø og gode aktivitetstilbud. Frivillig innsats fra enkeltpersoner som ikke er medlem av eller representerer en organisasjon er økende. Frivillighet Norge står bak nettstedet Frivillig.no som er en oppslagstavle for frivillige oppdrag. Nettstedet kobler organisasjoner og lag med personer som vil gjøre en frivillig innsats.
 

Fylkeskommunens temadokument om frivillighet

Temadokumentet Frivillighet i Vestfold og Telemark beskriver frivilligheten i fylket og fylkeskommunens samlende innsats og samhandling med sektoren. Temadokumentet konkretiserer hvilket ansvar, oppgaver og virkemidler fylkeskommunen har, for å nå egne mål på frivillighetsområdet. 
 
 

Rapport om frivilligheten i fylket

I forbindelse med frivillighetens år 2022 har fylkeskommunen foretatt en kartlegging blant regionale frivillige organisasjoner. Resultatene fra denne kartleggingen, Ungdata-undersøkelser fra 2013 til 2021 og Folkehelseundersøkelsen – Helse og trivsel i Vestfold og Telemark 2021 danner grunnlaget for en ny rapport om hva som kjennetegner frivillig sektor i fylket.

Last ned rapporten her

Les mer om rapporten her

 

Andre regionale planer og strategier

Oversikt over regionale planer og strategier som berører frivilligheten. 

 

 

Publisert: 26.01.2022 Oppdatert: 09.02.2023 kl.08:24